عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پارس‌ خودرو (خپارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/01/26


چارت روزانه خپارس و به روز رسانی

تحلیل پیشین:

 

81ba189خپارس÷.png

 

به روز شده:

 

fb58a09خپارسسسسسس.png

 

 

خپارس در یک سناریو:

با رعایت حد حمایت 75 و نهایتا 66 تومان سهم می تواند در تکمیل سناریوی شمارش فوق ریز موج E را به پایان رساند.

سپس یک رشد میان مدت در قالب C بزرگ شکل دهد.

مقاومت های مهم: 94- محدوده 99-104 و 125 می باشد.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش