عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال قند شيرين‌ خراسان‌ (قشرين)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/01


تایم فریم هفتگی در قشرین:

738d519قشرین.png

 

کل حرکت سهم در بلند مدت یک کارکشن بوده است. در تکمیل 5 موج صعودی موج c بلند مدت ، قشرین در یک سال اخیر رشد خوبی را تجربه کرده است. به نظر میرسد این روند تکمیل موج سی ادامه دار باشد.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش