عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال حفاري شمال (حفاري)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/02


حفاری - روند سهم در بلند مدت:

25cbb32حفارییی.png

 

حفاری پس از یک اصلاح طولانی مدت از قله 570 در قالب یک کارکشن کم کم مورد توجه بازار قرار گرفته است. 

انتظار میرود در یک روند میان مدت صعودی موج Y تکمیل گردد.310 و 365- 410 مهم است و حمایت 170 165 حد ضرر سهم لحاظ گردد.

 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش