عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شاخص کل به روز رسانی و ادامه روند پیش در یک سال

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/03


روند مرحله به مرحله شاخص در یک سال اخیر:

19a8a69Ø´ 1.jpg

 

2

0428e2fØ´2.jpg3

 

7d8f01eØ´ 3.jpg4

 

90b0297Ø´ 4.png

 

5

6e76a02کلللللللللل.png

مشاهده میشود با کمی تغیر در موج B این روند یک ساله اخیر قابل پیش بینی بوده و رشد در قالب موج سی از B بزرگتر  ادامه داشته است

 اصلاح  فرسایشی اخیر شاخص در تکمیل موج 4 را مشاهده می نمایید. این اصلاح در حد فاصل محدوده 92700 - 89000 واحد به اتمام رسیده و انتظار یک رشد در بازار داریم.

 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش