عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397 فسرب

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/02/04


شرکت ملی سرب و روی ایران آمار تولید و فروش فروردین ماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 318 تن شمش سرب و 483 تن شمش روی تولید نموده است. مقدار فروش شمش سرب 280 تن و شمش روی 120 تن می باشد.

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مقدار تولید و فروش شمش روی کاهش و مقدار تولید و فروش شمش سرب افزایش یافته است. نرخ فروش هر تن شمش سرب 123225 هزار ریال و نرخ فروش هر تن شمش روی 135742 هزار ریال می باشد که نسبت به اسفند ماه به ترتیب 3 درصد افزایش و 14 درصد کاهش داشته است.

کل مبلغ فروش تا کنون 55 میلیارد ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش یافته است.

پیش بینی شرکت برای سه ماهه ابتدایی سال جاری فروش 2200 تن شمش روی و 625 تن شمش سرب می باشد که تا کنون 45 درصد از مقدار فروش شمش سرب و 5 درصد از مقدار فروش شمش روی را پوشش داده است.

مبلغ فروش پیش بینی شده برای سه ماهه ابتدای سال 313 میلیارد ریال می باشد که در فروردین ماه مجموع مبلغ فروش 55 میلیارد ریال بوده و پوشش 18 درصدی داشته است. 

پیش بینی شرکت برای سال جاری تولید و فروش 8800 تن شمش روی و 2500 تن شمش سرب می باشد . نرخ جهانی شمش روی 2900 دلار و شمش سرب 2300 دلار و دلار 42000 ریالی از دیگر مفروضات بودجه شرکت می باشد.

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش