عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه‌صنعتي‌بوتان‌ (لبوتان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/04


چارت در نمای کندل استیک و روزانه و بلند مدت:

5f5c649لبوتان.png

 

در بلند مدت در حال تکمیل یک ایمپالس صعودی بوده موج 4 زمان بر و پیجچده ای به اتمام رسیده و در تکمیل ریز موج 5 هستیم.

به نظر میرسد با فراز و فرودهای نوسانی و موقت موج 2 از 5  پایان پذیرد و شاهد رشد سهم در قالب موج 3 از 5 باشیم.

حمایت معتبری در محدوده 400 داراست. 

مقاومت های مهم: 640-780 بلند مدت فعلا مهم است. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری