عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالايش نفت تبريز (شبريز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/08


تحلیل های یک سال گذشته در این نماد:

 

919eb5bشبریززززززززز.png

 

0d2b1a1شبریززززززز.png

در چارت اخر که به روز رسانی شده است مشاهده میشود در سال 97  از کف قیمتی665 حدودی برگشت قیمتی را  تجربه نموده و هم اکنون قیمت سهم 750 می باشد.

پس از تکمیل 5 موج صعودی در قالب C از W سناریوی شمارش ما و رسیدن به سقف قیمتی در 830 تومان ، سهم ریزشی را تجربه نموده که میتوان آن را در قالب ریز موجA از (X) تلقی نمود. و رشد اخیر B از آن باشد...

به نظر میرسد سهم از محدوده اشاره شده به عنوان حمایت پایین تر نیاید و پس از تمام (X) شاهد رشد تقاضا در سهم و بازدهی میان مدت مطلوب در قالب (Y) باشیم.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش