عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین(فاسمین) و پیش بینی سود هر سهم سال مالی 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/02/08


کلیاتی از کالسیمین

شرکت کالسیمین سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. کالسیمین از سال 1343 با هدف تولید کنسانتره روی، سرب و شمش روی فعالیت تولیدی خود را آغاز نمود و در سال 1376 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، ایجاد کارخانه ای تبدیلی مواد معدنی و انجام کلیه عملیات بازرگانی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت می باشد.

شرکتهای مجتمع ذوب و احیاء قشم، تولید روی بندرعباس، اسیدسازان زنجان، صنعت روی زنگان و آلفا ماشین پویا جز شرکتهای زیر مجموعه شرکت کالسیمین می باشند.ظرفیت اسمی شرکت تولید 75000 تن کنسانتره روی پخته، 210000 تن کنسانتره روی خام، 35000 تن کنسانتره سرب و 68000 تن شمش روی و 114000 تن اسید سولفوریک می باشد. مطابق با صورت مالی سال 95 بیش از 93 درصد از فروش شرکت صادراتی بوده است. 

سهامداران

سرمایه شرکت 2000 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت توسعه معادن روی ایران با مالکیت 57.3 درصدی سهام می باشد. 

a7546f713.png

عملکرد سه ماهه سال مالی 1396: 

شرکت در فصل بهار 9.540 تن شمش روی تولید داشته است و 10.491 تن را به میانگین نرخ فروش 96.522 هزار ریال به فروش رسانده است. کل مبلغ فروش 1.145 میلیارد ریال  بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  35 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 4 درصد، در اردیبهشت ماه 11 درصد و در خرداد ماه 20 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش شمش روی در سه ماهه نخست امسال 6 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن شمش روی را به نرخ 2608 دلار به فروش رسانده است.

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 15 درصد تولید را افزایش داده و مقدار فروش رشد 61 درصدی داشته است . مبلغ فروش 93 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش مقدار و نرخ فروش می باشد.

عملکرد شش ماهه سال مالی 1396:

 فاسمین از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه 18788 تن شمش روی را به فروش رسانده است. متوسط نرخ فروش هر تن شمش روی 104 میلیون ریال می باشد و مبلغ فروش 1958 میلیارد ریال می باشد. نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار فروش شمش روی 37 درصد و مبلغ فروش آن 89 درصد افزایش داشته است شرکت همچنین 2208 تن کنسانتره سرب و 7214 تن کنسانتره روی خام را به فروش رسانده است. مجموع مبلغ فروش در شش ماهه به  2208 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 79 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص از 33 درصد در شش ماهه 95به 37 درصد در شش ماهه 96 رشد نموده است.

عملکرد نه ماهه سال مالی 1396:

فاسمین در نه ماه سال مالی 96 توانست 53083 تن کنسانتره روی پخته،28432 تن شمش روی، 6466 تن کنسانتره سرب و 150862 تن کنسانتره روی خام را تولید نماید. مقدار فروش شمش روی 28777 تن مقدار فروش کنسانتره سرب 4760 تن و مقدار فروش کنسانتره روی خام 7214 تن بوده است. مقدار فروش شمش روی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 35 درصد افزایش داشت اما مقدار فروش کنسانتره سرب کاهش 38 درصدی داشته است.

نرخ فروش هر تن شمش روی 113720هزار ریال و نرخ فروش هر تن کنسانتره سرب 37375 هزار ریال می باشد.

کل مبلغ فروش در نه ماهه 3645 میلیارد ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 81 درصدی داشته است. حاشیه سود نالخلص از 35 درصد در نه ماهه سال 95 به 41 درصد در نه ماهه 96 رشد نموده است. 

 عملکرد دوازده ماهه سال مالی 1396:

فاسمین در دوازده ماهه سال مالی 96 69049 تن کنسانتره روی پخته، 200833 تن کنسانتره روی خام، 37754 تن شمش روی و 8541 تن کنسانتره سرب را تولید نمود. میزان فروش شمش روی 35444 تن، کنسانتره سرب 6278 تن و کنسانتره روی خام 26038 تن می باشد. میلغ فروش کل 5259 میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با سال مالی 95 رشد 76 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص از 35 درصد در سال مالی 95 به 39 درصد در آخرین بودجه 96 افزایش یافته است.

همچنین درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها از 1635 میلیون ریال درسال 95 به 454 میلیارد ریال در آخرین بودجه 96 افزایش یافت. 

1483c679.png

مقدار تولید

da946705.png

مقدار فروش 

5f812a66.png

مبلغ فروش 

de9b84c7.png

 

نرخ فروش ماهانه هر تن شمش روی فاسمین در سال 96

fde6acc1.png

 

نرخ جهانی شمش روی در سال 96

40227643.png

 

مقدار تولید و فروش شمش روی در سال های گذشته

902e9ca4.png

عملکرد فروردین ماه 1397:

شرکت کالسیمین آمار تولید و فروش فروردین ماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 6584 تن کنسانتره روی پخته، 3359 تن شمش روی، 593 تن کنسانتره سرب و 17049 تن کنسانتره روی خام را تولید نموده است.

مقدار فروش شمش روی 1103 تن بوده و نرخ فروش هر تن شمش روی با افزایش 3 درصدی نسبت به اسفند ماه 160639 هزار ریال گزارش شده است.

مقدار فروش کنسانتره سرب نیز 946 تن و نرخ فروش آن نسبت به اسفند ماه کاهش 11 درصدی داشته و به 49160 هزار ریال رسیده است.

مقدار تولید و فروش شمش روی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 4 درصد افزایش و 2 درصد کاهش داشته است.

مبلغ فروش فروردین ماه 234 میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته 68 درصد رشد نموده است.

پیش بینی شرکت برای سه ماهه ابتدای سال جاری فروش 2000 تن کنسانتره سرب و 8000 تن شمش روی می باشد که تا کنون 47 درصد از مقدار پیش بینی شده کنسانتره سرب و 14 درصد از مقدار پیش بینی شده شمش روی را به فروش رسانده است.

 

33358f812.png

 

d17f0b411.png

مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 97

مقدار تولید و فروش برابر با عملکرد سال 96 در نظر گرفته شد.

مقدار فروش شمش روی برابر با شمش روی 37754 تن در نظر گرفته شد.

نرخ فروش محصولات بر اساس شمش روی 3200 دلاری و نرخ دلار 42000 ریالی برآورد گردید.

نرخ خاک مصرفی بر اساس نسبت آن با نرخ فروش شمش روی در عملکرد شش ماهه پارسال و میزان مصرف خاک مصرفی بر اساس ضریب مصرف در شش ماهه سال گذشته محاسبه گردید. در محاسبه بهای مواد مصرفی تاثیر راه اندازی طرح bzs در نظر گرفته نشده است.

افزایش دستمزد ده درصد فرض گردید.

با توجه با مفروضات مذکور سود به ازا هر سهم 1479 ریال برآورد گردید.

b3679c010.png

 

1bdab07لا.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش