عنـوان تحلیل : عملکرد شرکتهای گروه فلزات اساسی #فولاد #فملی #ارفع #فخاس #فخوز در 5 ماهه امسال چگونه بوده است؟

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/06/05


فولاد

شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 1108 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 5620 میلیارد تومان رسیده (معادل 46 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 6585 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 10108 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 12205 میلیارد تومان می باشد.
با تو جه به ماهیت محصولا فولاد مبارکه و تاثیر پذیری با تاخیر آنها از افزایش قیمت شمش، نرخ فروش محصولات آن در این ماه نسبت به ماه پیش تغییر خاصی نکرده است، اما اگر شمش  روند صعودی  نرخ شمش ادامه دار باشد و یا در همین قیمت ها تثبیت شود می توان انتظار رشد نرخ فروش محصولات شرکت را در ماه های بعد داشت.

8a3c888فولاد1.jpg

cb2f03cفولاد2.jpg

8aa0068فولاد3.jpg

فملی

شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 389 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 6 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 2400 میلیارد تومان رسیده (معادل 37 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 4097 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 7006 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 6497 میلیارد تومان می باشد.

9d70cd7فملی1.jpg

3cc0f40فملی2.jpg

6e8e213فملی3.jpg

فخوز

شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوز گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 523 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 2507 میلیارد تومان رسیده (معادل 43 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 3332 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 4807 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 5839 میلیارد تومان می باشد.
نرخ فروش محصولات اسلب و بلوم و بیلت در مرداد ماه نسبت به ماه پیش با افزایش 0.02 و 0.07 درصدی همراه بوده است.
شایان ذکر است که میانگین فروش اسلب در بورس کالا در مرداد ماه 1800 تومان و بلوم و بیلت نیز 1928 تومان می باشد . همچنین در آخرین معامله در شهریور ماه نرخ بلوم و بیلت تا 2150 تومان نیز رشد کرده است. اگر افزایش قیمت ها به همین منوال ادامه داشته باشد و یا بتواند در همین سطح باقی بماند انتظار می رود که نرخ فروش محصولات شرک در ماه های آینده رشد بیشتری داشته باشد و شرکت بتواند سود بالاتری از آنچه در صورتهای مالی خود پیش بینی کرده است بسازد.

e121cb4فخوز1.jpg

 

156bb9fفخوز2.jpg

01a3ca0فخوز3.jpg

فباهنر

شرکت مس شهید باهنر با نماد فباهنر گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 50 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 196 میلیارد تومان رسیده (معادل 32 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 414 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 551 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 609 میلیارد تومان می باشد.""
نرخ فروش 3 محصول اصلی شرکت  (تسمه و ورق مسي، تسمه ورق برنجي،تسمه ورق کاپرنيکل) که بیشترین مبلغ فروش را در بودجه شرکت به خود اختصاص داده اند نسبت به ماه گذشته (تیر ماه) به ترتیب با افزایش ،  0.03 ، 0.26 و 0.04 مواجه بوده اند.
شایان ذکر است که با توجه به محافظه کارانه بودن بودجه شرکت و اینکه شرکت دراولین بودجه خود نرخ lme مس برای سال مالی 96 را 5600 در نظر گرفته است  و با توجه به رشد قیمت مس تا حدود قیمتی 6600  و همچنین روند افزایشی نرخ فروش شرکت در هر ماه نسبت به ماه گذشته، احتمال تعدیل مثبت شرکت دور از انتظار نمی باشد.

8751079فباهنر1.jpg

4c320efفباهنر2.jpg

33e15ebفباهنر3.jpg

فخاس

شرکت فولاد خراسان با نماد فخاس گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 170 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 663 میلیارد تومان رسیده (معادل 39 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 1050 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1030 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 1713 میلیارد تومان می باشد.
شرکت توانسته است نرخ فروش محصولات سبک ساختمانی خود را نسبت به ماه پیش با رشد 11 درصدی به فروش برساند که با توجه به رشد قیمت این محصولات در بازارهای فیزیکی، این افزایش نرخ در فروش ماهانه شرکت دور از ذهن نبود.

4315741فخاس1.jpg

5c8a72eفخاس2.jpg

be444e3فخاس3.jpg

ارفع

شرکت فولاد ارفع با نماد ارفع گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 107 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 475 میلیارد تومان رسیده (معادل 42 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 656 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 902 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 1130 میلیارد تومان می باشد.
شرکت در مرداد ماه موفق شده است که  شمش فولادی تولیدی خود را با افزایش 0.04 نسبت به ماه گذشته به فروش برساند. در کل نرخ فروش محصولات شرکت با روند صعودی در حال حرکت است به گونه ای که نرخ فروش در مرداد ماه نسبت به فروردین با رشد 14 درصدی همراه بوده است.

eb603a2ارفع1.jpg

a2c5b8eارفع2.jpg

64c2cadارفع3.jpg

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش