عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد 5 ماهه شرکتهای پتروشیمی( #زاگرس #خراسان #شخارک #شفن)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/06/12


زاگرس

شرکت زاگرس با نماد زاگرس گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 191 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 6 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1377 میلیارد تومان رسیده (معادل 40 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 2046 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 3192 میلیارد تومان بوده است .نرخ فروش متانول در مردادماه نسبت به ماه گذشته 5 درصد افزایش داشته است. میانگین نرخ فروش متانول در 5 ماهه تقریبا برابر با نرخ بودجه می باشد. پوشش ریالی 40 درصد و پوشش مقداری شرکت 45 درصد بوده است.

با فرض دلار 3900 تومانی و متانول 290 دلاری و در صورت فروش محصول پیش بینی شده قادر به ساخت 4580 ریال سود به ازا هر سهم خواهد بود. هر 100 تومان افزایش دلار و هر 10 دلار افزایش نرخ متانول افزایش 5 و 8 درصدی بر سود هر سهم میگذارد

79175a11.jpg

ae5f8452.jpg

a0912013.jpg

 

خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان در مردادماه موفق به فروش 43 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 203 میلیارد تومان رسیده (معادل 42 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 285 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 434 میلیارد تومان بوده است . میزان پوشش ریالی و مقداری بودجه به ترتیب 42 و 41 درصد می باشد. نرخ فروش هر تن اوره در مردادماه نسبت به ماه قبل کاهش 2 درصدی داشته است. خراسان در 5 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 34 و 45 درصد در مقدار فروش و مبلغ فروش داشته است

شرکت در سال مالی 95 موفق به فروش 267 هزار تن اوره در داخل و 199 هزار تن اوره صادراتی شده است.در اولین بودجه مقدار فروش داخلی اوره را با 8 درصد کاهش 245 هزار تن و مقدار فروش صادراتی اوره را با افزایش 31 درصدی 262 هزار تن برآورد نموده است. این شرکت در 5 ماهه امسال توانسته 41 درصد از مقدار اوره پیش بینی شده را به فروش برساند و از نظر ریالی 40درصد از مبلغ فروش اوره در بودجه را پوشش دهد. با توجه به عملکرد ماهانه به نظر میرسد شرکت قادر به پوشش بودجه مقداری خواهد بود. نرخ فروش اوره از فروردین تا تیرماه روندی افزایشی داشته اما در مردادماه با کاهش 2 درصدی نسبت به ماه قبل اوره را به فروش رسانده است. نرخ پیش بینی شده در بودجه 7.581 هزار ریال می باشد که با دلار 3850 تومانی و نرخ اوره 225 دلاری برآورد شده است. نرخ فروش در مرداد ماه 7.601 هزار ریال و میانگین نرخ فروش در 5 ماهه 7.313 هزار ریال می باشد. اگر شرکت با نرخ واقعی مرداد ماه باقی مانده محصولاتش را به فروش برساند قادر خواهد بود 48 میلیارد ریال دیگر به مبلغ فروش بیفزاید و 27 ریال به سود هر سهم افزوده شود

64b1f39photo_2017-09-03_08-22-18.jpg

4ec6770photo_2017-09-03_08-22-23.jpg

2c626d7photo_2017-09-03_08-22-32.jpg

شخارک

شخارک گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 111 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 561 میلیارد تومان رسیده (معادل 47 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 635 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1137 میلیارد تومان بوده است ."

a32c5f8photo_2017-09-03_08-23-17.jpg

f31450aphoto_2017-09-03_08-23-20.jpg

490124bphoto_2017-09-03_08-23-24.jpg

 

شفن

شفن گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 68 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 6 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 398 میلیارد تومان رسیده (معادل 35 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 727 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 922 میلیارد تومان بوده است .""

نرخ فروش متانول در مردادماه در مقایسه با تیرماه افزایش 11 درصدی داشته است اما همچنان میانگین نرخ فروش به میزان 11 درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده در بودجه می باشد. شرکت در 5 ماهه امسال توانسته 32 درصد از مقدار پیش بینی شده در بودجه (404 هزار تن)را به فروش برساند و 35 درصد از مبلغ بودجه را پوشش دهد. شفن در مدت مشابه سال قبل 432 هزار تن محصول را به فروش رسانده بود و 32 درصد از مبلغ بودجه را پوشش داده بود. در صورتی که شرکت موفق به فروش مقدار پیش بینی شده شود با فرض متانول 290 دلاری و دلار 3900 تومانی برای ادامه سال قادر به ساخت سود 4522 ریال خواهد بود. هر 100 تومان افزایش نرخ دلار و هر 10 دلار افزایش نرخ متانول به ترتیب سبب تغییر 4 و 6 درصدی سود هر سهم می شود.

 

                                                                                                                 39946fbs1.png

                                                                                              0681dcas2.png

98a7603s3.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و تحلیل