عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد شرکتهای پتروشیمی پلیمرساز در فروردین ماه 1397 و مقایسه آن با سال گذشته- قسمت اول: پتروشیمی جم

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/02/09


پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم در فروردین ماه 554 میلیارد تومان انواع محصولات خود را به فروش رسانده است.

عملکرد شرکت در نمودار زیر نشان داده شده است.

24d2a5ajam97-1.jpg

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش فروش 41 درصدی داشته است این افزایش در مبلغ فروش هم از افزایش در مقدار و هم افزایش در نرخ فروش نشأت میگیرد. نمودار زیر روند مقدار فروش شرکت را نشان داده است.

f34300bjam97-2.jpg

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید مقدار فروش انواع محصولات شرکت در فروردین ماه 148.978 تن بوده که رشد 10 درصدی مقدار فروش را نسبت به فروردین ماه سال گذشته نشان می دهد.

همچنین در مقایسه با اسفند ماه مبلغ فروش شرکت افزایش 6 درصد را داشته که با توجه  به کاهش مقدار فروش نسبت به ماه گذشته عمده افزایش به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات اصلی بوده است.

شرکت پتروشیمی جم محصولات مختلفی تولید و به فروش می رساند که اتیلن و پلی اتیلن سنگین عمده محصولاتی هستند که سهم بیش از 30 درصدی از مبلغ فروش آن را تشکیل میدهند.

در نمودار زیر روند مبلغ، مقدار و نرخ فروش محصولات اصلی شرکت نشان داده شده است.

2b41a73jam97-3.jpg

 

044d79djam97-4.jpg

65c7830jam97-5.jpg

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید نرخ فروش اتیلن در سال گذشته روندی افزایشی داشته است لازم به ذکر است که نرخ اتیلن با بهای نفت همبستگی بالایی دارد و با توجه به صعودی بودن قیمت نفت به خصوص در ماههای پایانی سال و افزایش قیمت دلار، قیمت اتیلن نیز افزایش پیدا کرده است.

9b32d29jam97-6.jpg

a58e3a2jam97-7.jpg

0271c50jam97-8.jpg

پلی اتیلن سنگین هم محصول دیگری است که سهم به سزایی در درآمد جم دارد نگاهی به نمودارهای بالا به خوبی روند افزایشی نرخ فروش این محصول را نشان می دهد همانطور که مشاهده می کنید نرخ فروش این محصول در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته افزایش 20 درصدی داشته است.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش