عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد شرکتهای پتروشیمی پلیمرساز در فروردین ماه 1397 و مقایسه آن با سال گذشته- قسمت سوم: پتروشیمی شازند

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/02/09


پتروشیمی شاراک

شرکت پتروشیمی شاراک در فروردین ماه 264 میلیارد تومان انواع محصولات خود را به فروش رسانده است.

عملکرد شرکت در نمودار زیر نشان داده شده است.

010f6f9sharak97-1.jpg

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش فروش 51 درصدی داشته است این افزایش در مبلغ فروش هم از افزایش در مقدار و هم افزایش در نرخ فروش نشأت میگیرد. نمودار زیر روند مقدار فروش شرکت را نشان داده است.

ada487bsharak97-2.jpg

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید مقدار فروش انواع محصولات شرکت در فروردین ماه 62.129 تن بوده که رشد 4 درصدی مقدار فروش را نسبت به فروردین ماه سال گذشته نشان می دهد.

همچنین در مقایسه با اسفند ماه مبلغ فروش شرکت کاهش 15 درصد را داشته که عمده کاهش مبلغ فروش به دلیل کاهش در مقدار فروش محصولات بوده و نرخ فروش محصولات اصلی در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.

شرکت پتروشیمی شاراک محصولات مختلفی تولید و به فروش می رساند که پلی اتیلن سنگین، پلی پروپیلن و اتیلن گلایکول عمده محصولاتی هستند که سهم بیشتری از مبلغ فروش آن را تشکیل میدهند.

در نمودار زیر روند مبلغ، مقدار و نرخ فروش محصولات اصلی شرکت نشان داده شده است.

449e90bsharak97-3.jpg

47c7c8bsharak97-4.jpg

6884bbcsharak97-5.jpg

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید نرخ فروش پلی اتیلن سنگین در سال گذشته روندی افزایشی داشته است. در فروردین ماه نیز نرخ فروش محصول نسبت به ماه گذشته با افزایش 4 درصدی همراه بوده است.

5a0669fsharak97-6.jpg

e1b372esharak97-7.jpg

f7c9157sharak97-8.jpg

پلی پروپیلن هم محصول دیگری است که سهم به سزایی در درآمد شاراک دارد نگاهی به نمودارهای بالا به خوبی روند افزایشی نرخ فروش این محصول را نشان می دهد همانطور که مشاهده می کنید نرخ فروش این محصول در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش