عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد کیمیا در سال مالی 96 و مقایسه با سال مالی 95

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/02/10


عملکرد سال مالی 96 شرکت کیمیا

کیمیا در دوزارده ماهه سال مالی 96 توانست 63661 تن کنسانتره روی اکسیده، 3341 تن کنسانتره سرب اکسیده، 4003 تن کنسانتره روی سولفوره و 13507 تن خدمات فلوتاسیون را تولید نماید.

 

مهم ترین محصول شرکت کنسانتره روی اکسیده می باشد و بیشترین سهم را از مبلغ فروش کل به خود اختصاص داده است.همچنین 63715 تن کنسانتره روی اکسیده را به فروش رساند

 

میانگین نرخ فروش هر تن کنسانتره روی اکسیده 14207 هزار ریال بوده است. بیشترین نرخ فروش 20256 هزار ریال و کمترین نرخ فروش 9709 هزار ریال می باشد که به ترتیب مربوط به شهریورماه و مرداد ماه می باشد.

c29afc13.png

میانگین نرخ فروش کنسانتره روی اکسیده در سال مای 96 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 93 درصدی داشته است که دلیل آن افزایش نرخ دلار و نرخ جهانی روی می باشد.

 

مقدار تولید و فروش کنسانتره روی اکسیده در سال مالی 96 در مقایسه با سال قبل به ترتیب 28 و 29 درصد رشد داشته است.

 

مقدار فروش کنسانتره سرب اکسیده 2743 تن و نرخ فروش 39218 هزار ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار تولید 153 درصد رشد و مقدار فروش 14 درصد کاهش یافته است.

 

مقدار فروش کنسانتره روی سولفوره نیز 3083 تن و نرخ فروش 46896 هزار ریال می باشد. مقدار تولید و فروش به ترتیب افزایش 62 و کاهش 30 درصدی داشته اند.

 

کل مبلغ فروش در سال 96 بالغ بر 1172 میلیارد ریال می باشد که نسبت به سال مالی 95 افزایش 94 درصد داشته است. در نمودار زیر سهم هر یک از محصولات در مبلغ فروش کل در سال های 95-96 مشخص شده است.

3fbc53a1.png

102c0672.png

 

حاشیه سود ناخالص از 30 درصد در سال 95 به 28 درصد در اخرین پیش بینی سال مالی  96 کاهش یافته است.سود هر سهم از 1515 ریال در سال قبل به 2850 ریال در سال 96 افزایش یافته است.

2fd82d54.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش