عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/10


به روز رسانی خکمک:

تایم فریم هفتگی

d8c5f6dخکمک.png

 

خکمک اخیرا اصلاح خوبی داشته وبا رعایت حد حمایت 80 این سهم ارزش بررسی با دید میان مدت دارد. در حال تکمیل الگوی مثلث ایکس موج می باشد.

مقاومت 119 نزدیک ترین مقاومت جدی است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش