عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شاخص گروه پالایش (فراورده های نفتی)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/11


نمودار قبل و به روز رسانی شاخص نفتی

f09fc22شاخص پالایش.png

 

در به روز رسانی مشاهده میشود رشد اخیر می تواند کارکشن قبل یا ایمپالس باشد. اگر کارکشن باشد بعد از اتمام ریز موج 5 و در واقع C از Y باید یک اصلاح عمیق داشته باشیم که کمی دو ر از ذهن است.

و در صورت ایمپالس بودن ک در چارت جدید به تصویر کشیدیم این موج می تواند در تکمیل موج 3 باش تا حدود 396000 واحد .و سپس اصلاح ریز موج 4 را در پیش داشته باشیم.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش