عنـوان تحلیل : پیش بینی عرضه و تقاضای جهانی فلز سرب و روی در سال 2018

حوزه تحلیل : برسی و تحیل بازارهای جهانی


تاریخ انتشار : 1397/02/11


گروه بین المللی تحقیقات سرب و روی در تازه ترین گزارش خود در تاریخ 26 آپریل پیش بینی خود از مصرف و عرضه فلز سرب و روی را منتشر نمود.

 

تقاضای سرب

بر اساس این گزارش پیش بینی شده است که تقاضای جهانی برای سرب تصفیه شده 2.7 درصد افزایش یافته و به 11.90 میلیون تن در سال میلادی جاری برسد. دلیل افزایش تقاضای سرب افزایش میزان مصرف در چین و ایالات متحده امریکا بیان شده که پیش بینی می شود به ترتیب رشد 3.4 و 3.1 درصدی داشته باشند.

پیش بینی می شود میزان مصرف فلز سرب در اروپا به واسطه افزایش 4.5 درصدی تقاضای ایتالیا، 2.1 درصد افزایش یابد میزان مصرف در کشور ژاپن و کره بدون تغییر خواهد بود.

 

 عرضه سرب

انتظار می رود تولید معادن سرب 4.2 درصد رشد یافته و به 4.90 میلیون تن در سال 2018 برسد. مهم ترین عامل افزایش تولید معادن سرب، افزایش مورد انتظار در تولیدات استرالیا در نیمه دوم سال می باشد. در کوبا نیز انتظار می رود تولیدات در نتیجه افزایش تولید در معدن castellanos  افزایش یابد. چین نیز افزایش 1.2 درصدی در تولید سرب خواهد داشت.

افزایش پیش بینی شده 3.8 درصدی در تولید فلز سرب و رسیدن به 11.88 میلیون تن در سال 2018 بیشتر از افزایش تولید در چین و ایلات متحده تاثیر می پذیرد. پیش بینی می شود تولیدات چین 4.7 درصد و تولیدات امریکا 10 درصد افزایش یابد که کاهش قابل توجه در سال 2017 را پوشش می دهد.

تولیدات در کشور استرالیا نیز رشد 13.7 درصدی خواهد داشت و تولیدات اروپا متاثر از افزایش تولیدات ایتالیا و بلژیک که انتظار می رود بیشتر از کاهش تولید در لهستان باشد، 1.6 درصد افزایش یابد.

توازن بازار جهانی فلز سرب

با توجه به آمار و اطلاعات اخیر از کشورهای عضو، گروه بین المللی تحقیقات سرب و روی پیشی گرفتن تقاضای فلز سرب بر عرضه آن و کسری 17 هزار تنی در سال 2018 را پیش بینی کرده است.

 

چشم انداز فلز روی

 

تقاضای فلز روی

تقاضای جهانی برای فلز روی پس از سه سال ثبات 2 درصد افزایش خواهد یافت و به رقم 13.97 میلیون تن در سال 2018 خواهد رسید.

مصرف فلز روی در اروپا و ایالات متحده افزایش 2.1 درصدی در سال 2018 خواهد داشت. در اروپا مصرف متاثر از افزایش تقاضا در بلژیک و ایتالیا افزایش خواهد یافت. تقاضا از جانب چین هم پس از کاهش 0.8 درصدی در سال 2017 افزایش 2.2 درصدی خواهد داشت.

در مناطق دیگر، در هند و کره افزایش تقاضا انتظار می رود و در ژاپن تقاضا ثابت خواهد ماند.

 

عرضه فلز روی

پس از افزایش 1.1 درصدی در سال 2017، تولید جهانی معادن روی به میزان 5.1 درصد در سال 2018 افزایش خواهد یافت و به 13.62 درصد خواهد رسید.

این افزایش تولید جهانی معادن روی عمدتا به دلیل افزایش 2.3 درصدی مورد انتظار در چین و افزایش 3.9 درصدی در پرو می باشد. در هند به دلیل تولید کم معدن رامپور آگوچا متعلق به شرکت روی هندوستان، کاهش تولید پیش بینی می شود.

در استرالیا در پی بازگشایی اخیر معدن dugald river  و پروژه تولید 262 هزار تن سالانه در کوینزلند، تولیدات بیشتر پیش بینی می شود. باز گشایی معدن gamsberg  متعلق به شرکت Vedanta  در نیمه دوم سال منجر به افزایش تولید معادن افریقای جنوبی خواهد شد. همچنین در کانادا، کوبا، یونان، نامبیا و ایالات متحده افزایش تولید معادن پیش بینی می گردد.

بررسی های گروه بین المللی تحقیقات سرب و روی بیانگر افزایش 3.6 درصدی تولید فلز روی و رسیدن به 13.71 میلیون تن در سال 2018 پس از کاهش 2.3 درصدی در سال 2017 می باشد. این افزایش عمدتا به دلیل افزایش 3.4 درصدی تولیدات چین و بهبود تولید در کانادا، که در سال میلادی قبل اعتصاب در کارخانه valleyfield  تاثیر منفی بر تولید گذاشته بود، می باشد.

افزایش 5.2 درصدی تولیدات اروپا عمدتا به دلیل تولیدات بیشتر در بلژیک، ایتالیا،هلند و نروژ پیش بینی می گردد.

تولید فلز روی در استرالیا نیز به دلیل افزایش تولید کنسانتره افزایش خواهد یافت. در ایالات متحده نیز افزایش 5.3 درصدی پیش بینی می گردد.

توازن بازار جهانی فلز روی

گروه بین المللی تحقیقات سرب و روی پیشی گرفتن مقدار عرضه از تقاضا و کمبود 263 هزار تنی را برای سال 2018 پیش بینی نموده است.

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش