عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/15


وساپا نمای بلند مدت سهم و یک سناریوی شمارش در تایم روزانه

981e71bوساپااااا.pngشکست حمایت کف کانال اتفاق افتاده و چند وقتی است زیر محدوده حمایت 60-65  داد و ستد میشود.

هنوز در حال تکمیل ریز موج اخر از C از(B) هستیم و محدوده معتبر حمایتی نزدیک 45-50 لحاظ گردد.

 

در صورت برگشت نفوذ به سطح حمایتی شکسته شده کف کانال مهم است  و سپس 80 تومان و در جهت رشد و تکمیل Y بزرگ، موج (C) را خواهیم داشت.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش