عنـوان تحلیل : به روز رسانی تحلیل تکنیکال س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/16


تحلیل های پیشین از این نماد:

30a3ac4تاپیکو به روزز.png

به روز رسانی تحلیل تاپیکو و تحقق روند پیش بینی شده:

90176dfتاپیکو.png

 

پیش تر به اصلاح زمان بری در سهم اشاره داشتیم و همانطور که ملاحظه میشود تاپیکو در تکمیل موج B تا محدوده 145 اصلاح قیمتی را تجربه نموده است. 

حمایت معتبر در این سناریو: 135- 140 و رشد اخیر در قالب موج C  پنج موجی خواهد بود.

 

مقاومت نزدیک 165 در وهله اول برای رشد باید شکسته شود.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش