عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد فرآور در سال مالی 96 و مقایسه با سال مالی 95

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/02/17


بررسی عملکرد فرآور در سال مالی 96 و مقایسه با سال مالی 95

ظرفیت عملی تولید شمش روی در فرآور با مواد اولیه اصلی با عیار 28 درصد معادل 18 هزار تن می باشد در سال 96 به دلیل مصرف مواد اولیه با عیار میانگین 18 درصد و ضایعات تولیدی تولید واقعی کاهش 59 درصدی نسبت به ظرفیت عملی داشته است.

در سال مالی 96 میزان تولید ورق روی 9160 تن و شمش روی تولید شده 8914 تن بوده است. در مقایسه با سال مالی گذشته مقدار تولید شمش روی 7 درصد رشد داشته است.

مقدار فروش شمش روی در دوازده ماهه سال 96 به میزان 7153 تن گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 6 درصدی داشته است.

 

d1784353.png

میانگین نرخ فروش متاثر از افزایش نرخ دلار و نرخ جهانی شمش روی با افزایش 37 درصدی نسبت به سال قبل به 120720 هزار ریال رسیده است. بیشترین نرخ فروش 160376 هزار ریال در بهمن ماه و کم ترین نرخ فروش در فروردین ماه 96000 هزار ریال بوده است.

 

ebcc9991.png

نگاهی به صورت سود و زیان نشان میدهد که حاشیه سود ناخالص از 26 درصد در سال 95 به 34 درصد در سال 96 افزایش یافته است. سود هر سهم نیز با افزایش 102 درصدی از 1088 ریال به 2195 ریال افزایش یافته است.

 

94bdace4.png

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش