عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران(فرآور) و پیش بینی سود هر سهم سال مالی 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/02/19


کلیاتی از شرکت تولید فرآوری مواد معدنی ایران(فرآور)

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سال تاسیس شرکت 1370 می باشد و در سال 1381 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. سرمایه شرکت 120 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت توسعه معادن روی ایران با مالکیت 51.8 درصدی سهام می باشد. شرکت تولید کننده شمش و ورق روی می باشد. ظرفیت کارخانه برای تولید شمش و ورق روی با خلوص 99.96 درصد در سه شیفت کاری معادل 16 هزار تن می باشد. بیش از 70 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد.

عملکرد سه ماهه ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

شرکت در فصل بهار جمعا 2227 تن تولید داشته است و 1683 تن را به فروش رسانده است. میانگین نرخ فروش 96645 هزار ریال و مبلغ فروش 162 میلیارد ریال  بوده است. میانگین نرخ فروش در سه ماهه نخست امسال 9 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن شمش روی را به نرخ 2612 دلار به فروش رسانده است.

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 21 درصد تولید را افزایش داده اما مقدار فروش ثابت است و مبلغ فروش 38 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش می باشد .

در عملکرد سه ماهه نخست امسال 303 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 52 ریال سود ساخته است.

 

عملکرد ششماهه ابتدایی سال مالی 1396:

فرآور گزارش عملکرد شهریور ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 5 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 6 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 43 میلیارد تومان رسیده است.
  • میزان کل تولید در شش ماهه امسال 4419 تن شمش روی بوده و 4084 تن از آن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن شمش روی در شهریورماه با افزایش 9 درصدی به 119516 هزار ریال رسیده است. نرخ فروش پیش بینی شده در بودجه 100054 هزار ریال می باشد . فرآور در شش ماهه نخست امسال 991 ریال سود به ازا هر سهم محقق ساخته است. این در حالی است که در 12 ماهه پارسال سود 1088 ریالی داشته است. دلیل افزایش قابل توجه سودآوری عمدتا افزایش نرخ جهانی شمش روی می باشد.
  • نرخ فروش هر تن شمش روی در سه ماهه اول96645 هزار ریال و در سه ماهه دوم 110317 هزار ریال و متوسط نرخ فروش در شش ماهه 104683 هزار ریال بوده است.
  • در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مقدار تولید افزایش 20 درصدی داشته است. مقدار فروش 13 درصد افزایش یافته است. مبلغ فروش در شش ماهه 428 میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 57 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص نیز از 23 درصد در شش ماهه سال گذشته به 31 درصد در شش ماهه امسال رشد داشته است.

عملکرد نه ماهه سال مالی 1396:

شرکت فرآور در نه ماهه سال مالی 96 ، 5878 تن شمش روی تولید نمود و 5858 تن را به فروش رساند. مقدار تولید و فروش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب کاهش 1 د رصدی و افزایش 7 درصدی داشته است. نرخ فروش هر تن شمش روی در نه ماهه با رشد 39 درصدی به 113070 هزار ریال به ازا هر تن رسید.

حاشیه سود ناخالص از 28 درصد در نه ماهه سال مالی 95 به 38 درصد در نه ماهه سال مالی 95 افزایش یافت. سود هر سهم نیز از 862 ریال به 1827 ریال افزایش یافت.

محقق شده سال مالی 1396:

  • در سال مالی 96 میزان تولید ورق روی 9160 تن و شمش روی تولید شده 8914 تن بوده است. در مقایسه با سال مالی گذشته مقدار تولید شمش روی 7 درصد رشد داشته است.
  • مقدار فروش شمش روی در دوازده ماهه سال 96 به میزان 7153 تن گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 6 درصدی داشته است.

  • میانگین نرخ فروش متاثر از افزایش نرخ دلار و نرخ جهانی شمش روی با افزایش 37 درصدی نسبت به سال قبل به 120720 هزار ریال رسیده است. بیشترین نرخ فروش 160376 هزار ریال در بهمن ماه و کم ترین نرخ فروش در فروردین ماه 96000 هزار ریال بوده است.

نگاهی به صورت سود و زیان نشان میدهد که حاشیه سود ناخالص از 26 درصد در سال 95 به 34 درصد در سال 96 افزایش یافته است. سود هر سهم نیز با افزایش 102 درصدی از 1088 ریال به 2195 ریال افزایش یافته است.

 

d1784353.png

 

ebcc9991.png

 

40227643.png

 

cdb5b7aب1.png

 

مفروضات پیش بینی سود سال مالی 1397

 

در هر دو سناریو مقدار تولید برابر با 7914 تن فرض گردید.

مقدار فروش در سناریو اول 7751 و در سناریو دوم برابر با فرض فروش موجودی انبار با 8650 تن فرض گردید.

میزان مصرف خاک بر اساس عملکرد نه ماهه سال 96 برآورد گردید.

نرخ خاک مصرفی بر اساس دلار و نرخ LME محاسبه گردید.

نرخ فروش شمش روی بر اساس نرخ جهانی 3200 دلار و نرخ دلار 42000 ریالی برآورد گردید.

با توجه به مفروضات مذکور سود به ازا هر سهم در سناریو اول و دوم به ترتیب 2623 ریال و 3441 ریال محاسبه گردید.

 

4299849ب2.png

 

در جدول زیر سود هر سهم در هر سناریو به ازا مقادیر مختلف نرخ شمش روی و دلار محاسبه شده است.

 

27794daب3.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش