عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سیمان فارس(سفارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/24


تحلیل سفارس در تایم فریم روزانه:

b9e25d0سفارسسس.png

 

 سیمان فارس در تکمیل موج 4 از C از یک کارکشن یک رشد را موقتا تجربه می نماید. 

حمایت این سهم محدوده 97 تومان است و مقاومت سهم  130-145  نهایتا می باشد. 

سپس یک اصلاح در قالب موج 5 داریم تا C به اتمام رسد و آغاز یک رشد را تجربه نماید.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش