عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/24


چارت هفتگی وپترو

 

0c7a9faوپترو.png

 

 

یک رشد در تکمیل موج B از Y یک کامپلکس بلند مدتی در این سناریو سهم بدهکار خواهد بود.

وپترو سهمی بنیادی بوده و انتظار رشد شارپ از آن نمیرود میان مدت در بازه 3 الی 6 ماهه با رعایت حد حمایت 105 تومان قابل بررسی است.

مقاومت مهم: 185-195 لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش