عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سيمان‌سپاهان‌ (سپاها)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/25


تحلیل تکنیکال سپاها:

 

be48ee2سپاها.png

با رعایت حد حمایت60-70  تومان سپاها در تکمیل  ریز موج A از Y  به سر می برد.

ریز موج 4 آن صعودی بوده و میتوان به رشد سهم تا محدوده  99-108 نهایتا امیدوار بود.

سپس یک اصلاح در قالب 5 از 5 موج َA انتظار میرود. پس از اتمام A یک رشد بهتر در انتظار سهم خواهد بود. 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش