عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالايش نفت شيراز (شراز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/26


شراز- تایم روزانه - نمای چندین ساله و یک سناریوی محتمل :

7e7d3f6شراز.png

 

شراز در اصلاح اخیر یک ABC را به اتمام میرساند. این اصلاح در قالب یک زیگزاگ بوده و به نظر میرسد محدوده 11600 حمایت معتبر این سهم است.

در صورت افزایش حجم معاملات و اقبال به گروه مربوطه شراز می تواند از همین کف حمایتی رشدی در قالب C بزرگ از یک کارکشن بزرگتر که با لیبل طوسی نشان داده شده است خواهیم داشت.مقاومت ها: 16500 و سقف قبلی لحاظ گردد.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش