عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران(کیمیا) و پیش بینی سود هر سهم سال مالی 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/02/26


کلیات

 • شرکت کیمیا سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. سال تاسیس شرکت 1386 می باشد و در سال 1393 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. سرمایه شرکت در بدو تاسیس 100 میلیون ریال بوده است و طی چند مرحله به 115.200 میلیون ریال افزایش یافته است. سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری اعتماد ایرانیان با مالکیت 43.40 درصدی سهام می باشد.
 • فعالیت اصلی شرکت اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن، تولید فرآوری مواد معدنی، خرد کردن و شستشو و دانه بندی و کانه ارایی و تغلیظ مواد معدنی ...می باشد.
 •  ظرفیت اسمی شرکت 90000 تن کنسانتره سرب و روی میباشد.بیش از 70 درصد از بهای تمام شده کالای فروش مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد.

محقق شده سال 1395:

 • شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 49861 تن کنسانتره روی اکسیده و 1321 تن کنسانتره سرب اکسیده گردید. شرکت در سال مالی قبل  49487 تن کنسانتره روی اکسیده با میانگین نرخ  7364 هزار ریال و 3191 تن کنسانتره سرب اکسیده را با میانگین نرخ 37982 هزار ریال به فروش رسانده است. سایر محصولات تولیدی شامل کنسانتره روی سولفوره و کنسانتره سرب سولفوره می باشد.مبلغ کل فروش شرکت 605 میلیارد ریال بوده است.

 

عملکرد سال مالی 1396(آخرین بو.دجه):

 • کیمیا در دوزارده ماهه سال مالی 96 توانست 63661 تن کنسانتره روی اکسیده، 3341 تن کنسانتره سرب اکسیده، 4003 تن کنسانتره روی سولفوره و 13507 تن خدمات فلوتاسیون را تولید نماید.
 • مهم ترین محصول شرکت کنسانتره روی اکسیده می باشد و بیشترین سهم را از مبلغ فروش کل به خود اختصاص داده است.همچنین 63715 تن کنسانتره روی اکسیده را به فروش رساند
 • میانگین نرخ فروش هر تن کنسانتره روی اکسیده 14207 هزار ریال بوده است. بیشترین نرخ فروش 20256 هزار ریال و کمترین نرخ فروش 9709 هزار ریال می باشد که به ترتیب مربوط به شهریورماه و مرداد ماه می باشد.
 • میانگین نرخ فروش کنسانتره روی اکسیده در سال مای 96 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 93 درصدی داشته است که دلیل آن افزایش نرخ دلار و نرخ جهانی روی می باشد.
 • مقدار تولید و فروش کنسانتره روی اکسیده در سال مالی 96 در مقایسه با سال قبل به ترتیب 28 و 29 درصد رشد داشته است.
 • مقدار فروش کنسانتره سرب اکسیده 2743 تن و نرخ فروش 39218 هزار ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار تولید 153 درصد رشد و مقدار فروش 14 درصد کاهش یافته است.
 • مقدار فروش کنسانتره روی سولفوره نیز 3083 تن و نرخ فروش 46896 هزار ریال می باشد. مقدار تولید و فروش به ترتیب افزایش 62 و کاهش 30 درصدی داشته اند
 • کل مبلغ فروش در سال 96 بالغ بر 1172 میلیارد ریال می باشد که نسبت به سال مالی 95 افزایش 94 درصد داشته است.

حاشیه سود ناخالص از 30 درصد در سال 95 به 28 درصد در اخرین پیش بینی سال مالی  96 کاهش یافته است.سود هر سهم از 1515 ریال در سال قبل به 2850 ریال در سال 96 افزایش یافته است.

3fbc53a1.png

 

102c0672.png

 

c29afc13.png

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

 • شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال 96 جمعا 19737 تن تولید داشته است و 18365 تن را به فروش رسانده است.مبلغ کل فروش 135 میلیارد ریال می باشد.مقدار فروش کنسانتره روی اکسیده 7996 تن و مقدار فروش کنسانتره سرب اکسیده 1028 تن می باشد.
 • متوسط نرخ فروش کنسانتره روی اکسیده 10537 هزار ریال و کنسانتره سرب اکسیده 38518 هزار ریال می باشد.
 • شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 45 درصد افزایش در مقدار فروش داشته و مبلغ فروش 68 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش  و حجم فروش می باشد. حاشیه سود ناخالص از 17 درصد به 32 درصد و سود هر سهم از 144 ریال به 395 ریال افزایش یافته است.

 

عملکرد شش ماهه سال مالی 1396:

 • شرکت در شهریورماه موفق به فروش 12 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 23 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 34 میلیارد تومان رسیده لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 61 میلیارد تومان بوده است .
 • کیمیا از ابتدای سال تا پایان شهریورماه توانسته با فروش 34182 تن انواع کنسانتره را به فروش رسانده است که معادل 39 درصد از مقدار بودجه می باشد. درصد پوشش مقداری کنسانتره روی اکسیده وسرب اکسیده به ترتیب 46 و 58 درصد می باشد. مبلغ فروش کل هم در شش ماهه امسال 338 میلیارد ریال بوده و از نظر ریالی 39 درصد از مبلغ بودجه را پوشش داده است. مقدار فروش و مبلغ فروش در شش ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 23 و 47 درصد افزایش داشته اند.
 • متوسط نرخ فروش هر تن کنسانتره روی اکسیده 13118 هزار ریال بوده است . کم ترین نرخ فروش کنسانتره روی اکسیده 9708 هزار ریال است که مربوط به مرداد ماه می باشد. در شهریورماه افزایش نرخ 109 درصدی داشته و نرخ فروش به 20255 هزار ریال رسیده است. نرخ فروش هر تن کنسانتره سرب اکسیده نیز 39325 هزار ریال می باشد .
 • کیمیا در عملکرد شش ماهه 1111 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و 50 درصد از سود کل سال در بودجه را پوشش داده است. حاشیه سود ناخالص از 20 درصد در شش ماه سال گذشته به 35 درصد در شش ماهه امسال افزایش یافته است.

 

عملکرد نه ماهه سال مالی 1396

 

در عملکرد نه ماهه 40287 تن کنسانتره روی اکسیده تولید نمود و 40026 تن را به فروش رساند. میانگین نرخ فروش هر تن معادل 12710 هزار ریال بوده است.

2587 تن کنسانتره سرب اکسیده را تولید نموده و 2587 تن را به فروش رسانده است. میانگین نرخ فروش هر تن 39562 هزار ریال بوده است.

مقدار تولید و فروش کنسانتره روی سولفوره 1562 و 1113 تن بوده است. همچینین 13357 تن تن خدمات فلوتاسیون داشته است.

کل مبلغ فروش در نه ماهه 669 میلیارد ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 60 درصدی داشته است.

حاشیه سود ناخالص و ناخالص در عملکرد نه ماهه به ترتیب 28 و 29 درصد بوده که در مدت مشابه سال قبل به ترتیب 29 و 28 درصد بوده است.

سود هر سهم از 1024 در نه ماهه سال مالی 95 به 1701 در نه ماهه سال مالی 96 افزایش یافته است.

مقدار فروش

45ac6c022.png

مبلغ فروش

a68ba4a3.png

 

7823dcd1.png

مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 97

مقدار تولید و فروش بر اساس سنوات گذشته پیش بینی گردید. مقدار تولید کنسانتره روی اکسیده 63715 تن، کنسانتره سرب اکسیده 2267 تن، کنسانتره روی سولفوره 3444 تن و خدمات فلوتاسیون 13507 تن فرض گردید. در هر دو سناریو مقدار فروش برابر با تولید فرض گردید.

نرخ فروش کنسانتره روی و سرب و نرخ خاک مصرفی بر اساس نسبتی از نرخ جهانی شمش روی و سرب برآورد گردید. در این تحلیل  نرخ شمش روی 3200 دلار و نرخ شمش سرب 2300 دلار و نرخ دلار 42000 ریال می باشد.

در سناریو اول ضریب مصرف مواد و نرخ مواد مصرفی بر اساس عملکرد نه ماهه و در سناریو دو بر اساس عملکرد سال مالی 95 محاسبه گردید.

با مفروضات مذکور سود هر سهم به ترتیب 3084 ریال و 3269 ریال برآورد گردید.

در صورتی که با توجه به پیش بینی سه ماهه ابتدایی شرکت که افزایش 10 درصدی نسبت به سه ماهه ابتدایی سال مالی 96دارد، مقدار تولید و فروش را ده درصد افزایش دهیم (مقدار تولید و فروش کنسانتره روی اکسیده 70 هزار تن فرض گردد)سود هر سهم در سناریوهای تحلیلی به ترتیب به 3244 ریال و 3446 ریال افزایش می یابد.

 

b40f8194.png

 

f03aadb6.png

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش