عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد دو شرکت تایر ساز پکرمان و پتایر در دوماه ابتدایی سال

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/03/11


پتایر

مبلغ فروش شرکت در اردیبهشت  ماه 20 میلیارد تومان بوده است. که در مقابل ماه گذشته که مبلغ فروش  4 میلیارد تومان بوده است، با رشد قابل توجهی همراه بوده است. که البته خیلی قابل اتکا نیست، زیرا در فروردین ماه معمولا مبلغ فروش شرکتها پایین تر از ماه های دیگر سال است. مبلغ فروش شرکت در مدت زمان مشابه سال گذشته 19 میلیارد تومان بوده است.مجموع مبلغ فروش شرکت در دوماه ابتدای سال 24 میلیارد تومان شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 28 میلیارد تومان بوده است  با افت 15 درصدی همراه بوده است.

 

e085228پتایر1.jpg

1ba22b0پتایر2.jpg

 

1f29fe8پتایر3.jpg

 

مقدار فروش شرکت در این ماه  1610 تن بوده است که تقریبا برابر با مدت زمان مشابه در سال گذشته می باشد. همچنین مقدار فروش شرکت در فروردین ماه برابر با 385 تن بوده است که مجموع مقدار فروش شرکت در این دوماه به عدد 1994 تن می رسد، که نسبت به مجموع فروش دوماه ابتدایی سال 96 که عدد 2420 تن بوده است با افت 18 درصدی همراه بوده است.

 

b9debadپتایر4.jpg

 

در نمودار زیر مقدار فروش ماهانه تایر بایاس در سال 96 و دو ماه ابتدایی 97 نمایش داده شده است.

 

1662f3cپتایر5.jpg

 

در نمودار زیر مقدار فروش ماهانه تایر رادیال در سال 96 و دو ماه ابتدایی 97 نمایش داده شده است.

 

00748e0پتایر6.jpg

 

نرخ فروش تایر بایاس و رادیال در اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته به ترتیب با رشد 8 و 7 درصدی همراه بوده است.در دو نمودار زیر به تفکیک نرخ های فروش ماهانه دو محصول اصلی شرکت(تایر رادیال و بایاس) نمایش داده شده است.

نکته حائز اهمیت در نرخ فروش تایر بایاس نرخ فروش شرکت در ماه های ابتدایی سال 96 می باشد که در فروردین ماه بالاترین نرخ فروش را داشته است و رفته رفته نرخ فروش شرکت کاهش داشته است که یکی از دلایل آن را می توان واردات تایرهای چینی با قیمتی بسیار پایین دانست.  نرخ فروش فروردین ماه سال 97 از مدت زمان مشابه سال گذشته پایینتر بوده است اما در اردیبهشت با رشد همراه شده است. حال باید دید که این افزایش نرخ فروش می تواند ادامه داشته باشد یا نه.

نرخ های فروش شرکت بر اساس تن می باشد.

353be89پتایر7.jpg
 
 
 
197765dپتایر8.jpg
 
 
پکرمان
 

مبلغ فروش شرکت در اردیبهشت  ماه 113 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که مبلغ 76 میلیارد اومان بوده است با رشد 49 درصدی همراه بوده است. مبلغ فروش شرکت در فروردین ماه برابر با 50 میلیارد تومان بوده است که این عدد در سال گذشته برابر با 46 میلیارد تومان بوده است. مجموع فروش شرکت در دو ماه ابتدایی سال 97، مبلغ 164 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که مجموع فروش دوماه ابتدایی 122 میلیارد تومان بوده است با رشد 34 درصدی همراه شده است.

 

fbbd8afپکرمان1.jpg

 

4dd2545پکرمان2.jpg

 

7a5d359پکرمان3.jpg

 

مقدار فروش شرکت در این ماه 9241 تن بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که مقدار 6778 تن بوده است با رشد 36 درصدی همراه بوده است. همچنین مقدار فروش شرکت در فروردین ماه برابر 4224 تن بوده است. مجموع فروش شرکت در دوماه ابتدایی سال به عدد 13465 تن رسیده است که نسبت به سال گذشته با رشد 25 درصدی همراه شده است.

 

e88b993پکرمان4.jpg

58eaa2aپکرمان5.jpg

 

c967dd2پکرمان6.jpg

 

نرخ فروش تایر بایاس و رادیال در اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته با رشد 6 و 2 درصدی همراه بوده است. همچنین نرخ­های فروش دو ماه ابتدایی سال 97 نسبت به اسفند سال 96 با رشد همراه بوده است.

نرخ های فروش شرکت بر حسب کیلوگرم می باشد.

ba7eadcپکرمان7.jpg

 

956afecپکرمان8.png

جمع بندی:

نکته مهمی که این صنعت را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده است واردات بی رویه تایر به خصوص تایرهای چینی می­باشد که باعث کاهش چشمگیر انگیزه وتمایل سرمایه گذاران جهت توسعه شده است. که در این خصوص در ماه­های انتهایی سال 96 با پیشنهاد انجمن تولید‌کنندگان تایر و تصویب کمسیون ماده‌ یک وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه واردات تایر ۸ درصد افزایش یافت. اما قیمت بسیار پایین تایرهای چینی وارداتی اثربخشی این سیاست افزایش تعرفه واردات را کم­رنگ می­کند. 

نکته دیگر افزایش قیمت نفت و دلار می باشد که با توجه به اینکه نیمی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از خارج از شرکت تامین می شود باعث بالا رفتن بهای تمام شده تولیدات شرکت می شود. که در این خصوص در سال جاری تایرسازان به دنبال افزایش 20 تا 40 درصدی نرخ های فروش خود می باشند. حال باید دید که آیا شرکت های تایر ساز  می توانند در این خصوص موفق باشند یا برای حفظ بازار خود و رقابت با تایرهای خارجی مجدد مجبور به کاهش نرخ های فروش خود می شوند.

 

بهاره حیدری مقدم
واحد سرمایه گذاری و آموزش