عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد ذوب آهن در دو ماه ابتدایی سال 97

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/03/21


مبلغ فروش شرکت

شرکت ذوب آهن اصفهان در دو ماه ابتدایی سال موفق به فروش 787 میلیارد تومان از محصولات خود شده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته که مبلغ مبلغ فروش شرکت 260 میلیارد تومان بوده است، با رشد 200 درصدی همراه بوده است. مبلغ فروش شرکت در اردیبهشت ماه 534 میلیارد تومان می باشد که این مبلغ در مدت زمان مشابه سال گذشته 158 میلیارد بوده است رشد 236 درصدی داشته است. همچنین مبلغ فروش شرکت در فروردین ماه سال جاری برابر 252 میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در سال گذشته 101 میلیارد تومان بوده است.

 

در ذیل نمودار مقایسه ای مبلغ فروش شرکت در سالهای 96 و 97 نمایش داده شده است.

d7612b0ذوب1.jpg

 

112a9a1ذوب2.jpg

 

 

e9e05f9ذوب3.jpg

 

f44f72fذوب4.jpg

 

مقدار فروش شرکت

 

مجموع مقدار فروش شرکت در دو ماه ابتدایی سال 292 هزار تن بوده است که این عدد در سال گذشته برابر با 359 هزار تن بوده است.

مقدار فروش شرکت در اردیبهشت ماه 203هزار تن بوده است که این مقدار سال گذشته 246 هزار تن بوده است.
همچنین مقدار فروش شرکت در فروردین ماه 88 هزار تن بوده است که این عدد در سال گذشته 112 هزار تن بوده است.

در ذیل نمودارهای مقایسه ای مقدار فروش شرکت در سالهای 97 و 96  به نمایش داده شده است.

 

054eba6ذوب5.jpg

 

2c2f7f6ذوب6.jpg

60ed968ذوب7.jpg

 

5bc9137ذوب8.jpg

همانطور که در نمودار بالا نمایش داده شده است، شرکت در سال جدید در محصولات فرعی خود هیچ فروشی نداشته است.

نرخ فروش محصولات

نرخ های فروش تیر آهن، میلگرد و کلاف و همچنین محصولات فرعی(نبشی و چهار گوش و ...)  شرکت در سال جدید نسبت به سال 96 با رشد همراه بوده است. در زیر نمودار مقایسه ای نرخ های فروش هر یک از محصولات در سالهای 96 و 97 نمایش داده شده است.

 

b109101ذوب9.jpg

 

نرخ فروش تیرآهن به ازا هر کیلو در اردیبهشت ماه 26048 ریال بوده است که نسبت به فروردین ماه با رشد 2 درصدی همراه بوده است.

7a88e02ذوب10.jpg

 

40dded0ذوب11.jpg
 

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش