عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال کربن ایران(شکربن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/07


581408dphoto_2018-08-29_14-19-59.jpg

به روز رسانی سهم نشان میدهد در تکمیل 5 موج صعودی سهم در حال حاضر موج تند و تیز 3 هستیم.  از کف حمایتی تحلیل چند ماه پیش یعنی 377 تومان سهم مجدد شروع به رشد نموده و هم اکنون بالای 700 است. 

 

انتظار رشد تا محدوده های : 935-1100 و نهایتا 1400-1500 میان مدت و بلند مدت هست. حد حمایت فعلی: برای سهامداری 630-520 لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش