عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد ماهانه دو شرکت فولادی فولاد خراسان (فخاس) و فولاد خوزستان(فخوز)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/08/05


فولاد خراسان (فخاس)

شرکت در ماه جاری موفق به فروش 262 میلیارد تومان انواع محصولات شده است که این عدد نسبت ماه گذشته که 110 میلیارد تومان بوده است با رشد چشمگیری همراه بوده است. کل مبلغ فروش شرکت در 7 ماهه نخست سال برابر با 1371 میلیارد تومان شده است که نسبت به مدت زمان گذشته که 889 میلیارد تومان بوده است با رشد 55 درصدی همراه بوده است.

 

تعداد فروش شرکت نیز در مهر ماه بالغ بر 73هزار تن رسیده است که نسبت به شهریور ماه با رشد خوبی همراه بوده است. همچنین مجموع فروش شرکت در 7 ماهه نخست سال به عدد 541 هزار تن رسیده است که این عدد در مدت زمان مشابه سال گذشته 641 هزار بوده است.

 

557e124فخوز2.jpg

نرخ های فروش شرکت در ماه جاری نسبت به شهریور با افزایش خوبی همراه بوده است. نرخ فروش آهن اسفنجی از 12528 هزار ریال به رقم 16511 هزار رسیده است. همچنین نرخ محصولات سبک ساختمانی از 33630هزار به 63900 هزار رسیده است.

 

37d7e58فخاس5.jpg

dd23238فخاس4.jpg

479e6cfفخاس3.jpg

در کل میتوان گفت که عملکرد شرکت بسیار خوب بوده است و با توجه به شرایط موجود میتوان در ماه های آتی نیز این روند ادامه دار باشد.

 

فولاد خوزستان(فخوز)

 

 

شرکت در ماه جاری موفق به فروش 880 میلیارد تومان از انواع محصولات شده است. این عدد در ماه گذشته برابر با 875 میلیارد تومان بوده است. همچنین مجموع فروش شرکت در 7 ماهه نخست سال برابر با 5441 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 3532 میلیارد تومان بوده است با رشد 54 درصدی همراه بوده است.

 

e87c1f5فخوز1.jpg

 

 

مقدار فروش شرکت در ماه جاری برابر با 280هزار تن بوده است که این عدد در ماه گذشته برابر با 337هزار تن بوده است. مجموع فروش شرکت در این 7 ماه به رقم 2451 هزار تن رسیده است. که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است.

 

557e124فخوز2.jpg

 

نرخ فروش شرکت در ماه جاری نسبت به شهریور ماه با رشد همراه بوده است. نرخ فروش اسلب داخلی در شهریور ماه برابر با 2300 تومان بوده است که در ماه جاری به 3300 تومان رسیده است. همچنین بلوم و بیلت داخلی نیز در مرداد ماه برابر با 2400 تومان بوده است که در ماه جاری در نرخ 3100 معامله شده است.

 

344bb2bفخوز3.jpg

bdb7ea6فخوز4.jpg

993be07فخوز5.jpg

c86d8a2فخوز6.jpg

گزارش فولاد خوزستان نیز بسیار قابل توجه بوده است.افزایش نرخ فروش شرکت پیشتر پیش بینی شده بود و عملکرد شرکت مطابق با انتظار بازار بود است.

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش