عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد مهرماه برخی نمادهای منتخب (چافست، مارون، جم، زگلدشت، هرمز)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/08/06


گزارش عملکرد مهرماه برخی نمادهای منتخب

چافست

شرکت در این ماه که اولین ماه سال مالی 98 می باشد مبلغ 5.8 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مهرماه سال گذشته رشد 40 درصدی را نشان می دهد.

a19e1e2cheof970806.jpg

هرمز

شرکت در این ماه مبلغ 210 میلیارد تومان فروش داشته است فروش شرکت در ماه گذشته 322 میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال مالی تا کنون 1867 میلیارد تومان درآمد داشته است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 1430 میلیارد تومان بوده است.

b215030hormoz970806.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 61.567 تن محصولات فولادی بوده در شهریور ماه شرکت 112.601 تن فروخته بود و مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 776.579 تن بوده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 933.273 تن بوده است.

b0a1bf3hormoz2970806.jpg

نرخ فروش اسلب در مهرماه نسبت به ماه گذشته رشد حدود 20 درصدی داشته و به 3500 تومان هر کیلو رسیده است.

1b079d4hormoz3970806.jpg

زگلدشت

فروش 6.8 میلیارد تومان محصولات در این ماه. فروش ماه گذشته 5.9 میلیارد تومان بوده و مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون به 40 میلیارد تومان رسیده است مجموع فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته 30 میلیارد تومان بوده است.

ac0e1a2zegol1970806.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 3.041.150 کیلوگرم شیر و 158 راس گوساله نر بوده است و در مجموع طی هفت ماه 22.353.413 کیلوگرم شیر و 867 راس گوساله نر به فروش رفته است.

4e2ef39zegol2970806.jpg

نرخ فروش شیر در این ماه با افزایش همراه بوده و به 1980 تومان رسیده است.

7b0fe5azegol3970806.jpg

جم

ر مبنای این گزارش شرکت در مهرماه 641 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته رشد حدود 10  درصدی را نشان می دهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 4341 میلیارد تومان بوده در حالی که مجموع فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته 2882 میلیارد تومان بوده است.

c932ae5jam1970806.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 141 هزار تن انواع محصولات پلیمری بوده است در شهریور ماه شرکت، 128 هزار تن فروخته بود و مجموع مقدار فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 996 هزار تن می باشد در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 1.092 هزار تن بوده است.

2288c8bjam2970806.jpg

نرخ فروش پلی اتیلن سنگین بعنوان محصول اصلی شرکت با کمی رشد نسبت به ماه گذشته روبرو بوده است.

ec87020jam3970806.jpg

مارون

شرکت فروش فوق العاده 906 میلیارد تومانی را در این ماه ثبت کرده است. در ماه گذشته فروش شرکت 475 میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال مالی تا کنون 3936 میلیارد تومان فروش داشته است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 2814 میلیارد تومان بوده است.

9083d07maroo1970806.jpg

از لحاظ مقدار فروش شرکت در این ماه 142.222 تن انواع محصولات پلیمری را به فروش رسانده است در ماه گذشته 124 هزارتن فروخته بود و از ابتدای سال مالی تا کنون 870.784 تن محصول فروخته است در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 1.034 هزار تن بوده است.

80d07a9maroo2970806.jpg

نرخ فروش پلی اتیلن سنگین رشد قابل توجهی داشته است بطوریکه در مهرماه نسبت به میانگین شش ماهه ابتدایی رشد 48 درصدی داشته است.

3a19d3amaroo3970806.jpgf843832maroo4970806.jpg

فرنوش شیخ الاسلامی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش