عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد مهرماه دو غول فولادساز کشور( ذوب آهن و فولاد مبارکه)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/08/09


ذوب

شرکت در ماه جاری به مبلغ فروش 547 میلیارد تومان دست یافته است. مبلغ فروش شرکت در شهریور ماه برابر با 607 میلیارد تومان بوده است. مجموع فروش شرکت در 7 ماه نخست سال به 3332 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت زمانمشابه سال گذشته که 1960 میلیارد تومان بوده است با رشد 70 درصدی همراه بوده است. عمده  فروش مهرماه شرکت، شمش است که با نرخ  خوب 51,562,854 ریال به فروش رسانده است.

از منظر مقداری شرکت در مهرماه موفق به فروش 206 هزار تن از انواع محصولات خود شده است که این عدد در ماه گذشته 145 هزار تن بوده است. مجموع فروش شرکت نیز به عدد 1094هزار تن رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با کاهش 37 درصدی همراه بوده است.

نرخ فروش تیرآهن در مهرماه نسبت به میانگین 6 ماهه نخست سال با 20 درصد رشد همراه بوده است.

 

51b63efذب1.jpg

 

b3a4927ذب2.jpg

6b69e28ذب3.jpg

 

فولاد

شرکت در ماه جاری موفق به فروش 1391 میلیارد تومان از محصولات مختلف شده است. مبلغ فروش شرکت در شهریور ماه برابر با 1656 میلیارد تومان بوده است که نشان از کاهش مبلغ فروش در ماه جاری دارد. همچنین مجموع مبلغ فروش شرکت نیز در 7 ماهه 11200 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 8060 میلیارد تومان بوده است حاکی از رشد نزدیک به 40 درصدی مبلغ فروش شرکت است.

مقدار فروش شرکت در ماه جاری برابر با 382 هزار تن می باشد که این عدد در ماه گذشته برابر با 528 هزار تن بوده است.که نشان از کاهش مقداری فروش شرکت در مهر ماه دارد.

نرخ فروش شرکت در مهرماه نسبت به ماه گذشته با رشد همراه بوده است. نرخ فروش محصولات گرم  در شهریور ماه 30 هزار بوده است که  در مهرماه به 36 هزار رسیده است.

 

8b0b7ccفولاد1.jpg

 

85b7741فولاد2.jpg

 

ec8b9b8فولاد3.jpg

22dce84فولاد4.jpg

 

a7e6938فولاد5.jpg

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش