عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد آبان ماه برخی نمادهای منتخب منتشر شده (هرمز، جم، شبهرن)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/09/05


جم

شرکت در این ماه با فروش 900 میلیارد تومانی محصولات مجموع فروش را در امسال به 5524 میلیارد تومان رسانده است. فروش شرکت در ماه گذشته 641 میلیارد تومان بوده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 3300 میلیارد تومان بوده است.

250a347jam1970905.jpg

از نظر مقداری شرکت در آبان ماه 130.778 تن انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رسانده در ماه گذشته140 هزار تن فروخته بود و مجموع مقدار فروش از ابتدای سال مالی تا کنون 1.127 هزار تن بوده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش 1.244 هزار تن بوده است.

744cb77jam2970905.jpg

میانگین نرخ فروش پلی اتیلن سنگین در 7 ماهه ابتدایی سال ۶۴,۶۳۴,۵۴۹ ریال بوده که در آبان ماه با رشد حدود 30 درصدی نسبت به میانگین به ۸۳,۰۱۰,۲۴۳ ریال رسیده است.

2fe240fjam3970905.jpg

شبهرن

شرکت در این ماه 205 میلیارد تومان فروش داشته است در ماه گذشته فروش شرکت 249 میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال مالی تا کنون فروش شرکت به 1377 میلیارد تومان رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته فروش شرکت 963 میلیارد تومان بوده است.

efe1c20shebahren1980905.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 30 هزار متر مکعب محصول بوده در ماه گذشته 44 هزار متر مکعب فروخته بود و از ابتدای سال مالی تا کنون در مجموع بیش از 276 هزار متر مکعب انواع محصول عمدتا روانکار به فروش رفته است. مقدار فروش محصولات در مدت مشابه سال گذشته مجموعا حدود 258 هزار مترمکعب بوده است.

6e9601ashebahren2980905.jpg

نرخ فروش انواع روانکار در این ماه نسبت به ماه گذشته با افزایش 23 درصدی همراه بوده است که طبق گفته شرکت افزايش نرخ ميانگين در گروه محصولات بابت کاهش تخفيفات و افزايش نرخ و همچنين تغيير در ترکيب فروش در گروه محصولات مي باشد.

33ba9c8shebahren3980905.jpg

هرمز

شرکت با فروش خوب 399میلیارد تومانی رکورد فروش ماهانه را ثبت کرد فروش شرکت در مهرماه 209 میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال مالی تا کنون به بیش از 2266 میلیارد تومان رسیده است. مجموع فروش در مدت مشابه سال گذشته 1708 میلیارد تومان بوده است.

bdd6584hormoz1970905.jpg

از لحاظ مقداری، شرکت در آبان ماه بیش از 136 هزار تن محصولات فولادی فروخته در ماه قبل 61 هزار تن فروخته بود و از ابتدای سال مالی تا کنون 912 هزار تن اسلب  و سایر محصولات را به فروش رسانده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 1.109 هزار تن بوده است.

3e199e2hormoz2970905.jpg

نرخ فروش اسلب که در مهر ماه با افزایش خوبی همراه بود در آبان ماه به سطوح قبلی بازگشته است.

6eb72dbhormoz3970905.jpg

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش