عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد آبان ماه برخی نمادهای منتخب منتشر شده (ارفع، شنفت، زگلدشت،چافست )

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/09/06


ارفع

شرکت در این ماه با 280 میلیارد تومان رکورد فروشهای ماهانه را به ثبت رسانده است فروش شرکت در ماه گذشته 192 میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال مالی تا کنون مجموع فروش شرکت به 1534 میلیارد تومان رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 670 میلیارد تومان بوده است.

e22746earfa1970906.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 80.262 تن شمش فولادی تماما بصورت داخلی به فروش رسیده است در ماه گذشته 54 هزارتن شمش فولادی فروخته بود و از ابتدای سال مالی تا کنون مجموع مقدار فروش به 549.015 تن رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته شرکت مقدار 459.356 تن فروش را ثبت کرده است.

7773995arfa2970906.jpg

نرخ فروش شمش فولادی در این ماه با کاهش ناچیزی نسبت به ماه گذشته همراه بوده است.

0d48de2arfa3970906.jpg

چافست

شرکت در این ماه 4 میلیارد تومان فروش داشته و طی دو ماهه ابتدایی سال مالی مجموع 9.1 میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانیده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 9.6 میلیارد تومان بوده است.

759e0dache970906.jpg

طبق گفته شرکت با توجه به اينکه توليد،توزيع و انتشار کتب درسي ابتدائي فعاليت اصلي شرکت افست مي باشد و به علت اينکه توزيع و انتشار و فروش کتب مذکور از ابتداي زمستان هر سال شروع و عمدتاً در تابستان صورت ميگيرد لذا فروش و همچنين سود پيش بيني شده شرکت به صورت فصلي قابليت مقايسه ندارد.

زگلدشت

شرکت در این ماه 6.9 میلیارد تومان فروش داشته فروش شرکت در ماه گذشته 6.8 میلیارد تومان بوده است و از ابتدای سال مالی تا کنون در مجموع فروش 47 میلیارد تومانی را به ثبت رسانیده این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 34 میلیارد تومان بوده است.

f71d113ze1970906.jpg

از لحاظ مقدار فروش شرکت در این ماه ۳,۰۸۵,۷۲۰کیلوگرم شیر و 133 راس گوساله نر به فروش رسانده و مجموع فروش از ابتدای سال تا کنون به ۲۵,۴۳۹,۱۳۳کیلوگرم شیر و 1000 راس گوساله نر رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته شرکت مقدار فروش شیر تغییر نداشته اما 784 گوساله نر فروخته بوده است.

16111b6ze2970906.jpg

نرخ فروش شیر در این ماه با کمی افزایش همراه بوده و به هر کیلوگرم 2000 تومان رسیده است.

e4cc50cze3970906.jpg

شنفت

شرکت در این ماه 144 میلیارد تومان فروش داشته است در ماه گذشته 154 میلیارد تومان فروخته بود و از ابتدای سال مالی تا کنون 904 میلیارد تومان مجموع فروش را به ثبت رسانده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 516 میلیارد تومان بوده است.

dc72464shen1970906.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه با افزایش روبرو بوده و به 26 هزار مترمکعب انواع روانکار و محصولات رسیده است در ماه گذشته مقدار فروش محصولات 25 هزار مترمکعب بوده و از ابتدای سال مالی تا کنون 197 هزار مترمکعب انواع محصولات به فروش رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش 191 هزار متر مکعب بوده است.

12ec52ashen2970906.jpg

نرخ فروش انواع روانکار در این ماه با کاهش همراه بوده اما نسبت به میانگین 7 ماهه ابتدایی سال رشد 24 درصدی داشته است.

9ca0431shen3970906.jpg

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش