عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت ملی صنایع ایران (فملی) و پیش بینی سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 و پیش بینی سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 98

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1398/01/18


4afbeffmess1.jpg

شركت ملي صنايع مس ايران 

در 12 تير ماه 1351، شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان، تشكيل و در سال 1355 به شركت ملي صنايع مس ايران كه در برگيرنده كليه فعاليتهاي معادن مس كشور است تغيير نام داد. از وظايف اين شركت، استخراج و بهره برداري از معادن مس، توليد محصولات پر عيار سنگ معدن و محصولات مسي نظير كاتد، اسلب، بيلت و مفتول هشت ميليمتري ميباشد. معادن مس سرچشمه و ميدوك در كرمان و معدن مس سونگون در آذريايجان شرقي از مهمترين معادن مس كشور به شمار ميرود.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه "اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پر عیار شده سنگ مس و فلز مس، توزیع و فروش محصولات اعم از داخلی و خارجی، مشارکت و جلب مشارکت در طرح های سرمایه گذاری مربوط به صنایع مس و انجام کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی، معدنی و خدماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلی یا خارجی مربوط باشد" است.

بازار اصلی فروش داخلی شرکت ملی صنایع مس ایران بورس فلزات میباشد و بازار فروش خارجی صادرات به کشورهاي اروپایی و چین می باشد و همچنین درخصوص وضعیت رقابت داخلی شرکت فاقد رقیب می باشد.

 

سرمایه و ترکیب سهامداران

a93cd5csahamdaran.jpg

ریسکها و عوامل موثر بر شرکت

  • ریسک اعمال مجدد تحریمها
  • ریسک نقل و انتقال وجوه
  • ریسک کاهش قیمتهاي جهانی
  • ریسک تاخیر در انجام پروژه ها

 

روند تولید

848f1f6روند تولید.jpg

وضعیت مقداری فروش

    در جدول زیر وضعیت مقدار فروش محصولات شرکت نشان داده شده است :

 

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال 1394 در مجموع 1.426 هزارتن از محصولات خود به فروش رسانده است و در سال 1395 با رشد 30 درصدی نسبت به سال قبل در مجموع 1.822 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده است .

 در سال 1396 مقدار فروش شرکت در مجموع 1.339 هزارتن از محصولات خود به فروش رسانده است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 348 هزارتن  بوده که در بازار داخلی و صادراتی به فروش رسیده شده است.

در شش ماهه اول سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 500 هزار تن بوده و در نتیجه در سه ماهه دوم سال مالی جاری مجموع فروش 152 تن می باشد که شاهد کاهش 56 درصدی نسبت به سه ماهه اول هستیم .

درنه ماهه اول سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 794 هزارتن بوده که درنتیجه در سه ماهه سوم سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 294 هزارتن بوده است که نسبت به سه ماهه دوم شاهد رشد 93 درصدی و نسبت به سه ماهه اول شاهد کاهش 14 درصدی هستیم .

وضعیت مبلغ فروش

در جدول زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت به تفکیک درآمد کسب شده نشان داده شده است.

39873e0مبلغ فروش.jpg

در سال مالی 1394 مبلغ فروش شرکت 3654 میلیارد تومان است.

در سال مالی 1395 مبلغ فروش شرکت 7005 میلیارد تومان است.

در سال مالی 96 مبلغ فروش شرکت با افزایش 25 درصدی به 8758 میلیارد تومان رسیده است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 شرکت 2631 میلیارد تومان درآمد کسب شده است .

در شش ماهه اول سال مالی 97 شرکت 4342 میلیارد تومان درآمد کسب کرده  و در نتیجه در سه ماهه دوم درآمد فروش شرکت 1710 میلیارد تومان می باشد .

 در نه ماهه اول سال مالی جاری 6535 میلیارد تومان درآمد کسب شده است و در نتیجه در سه ماهه سوم سال مالی جاری 2193 میلیارد تومان درآمد کسب شده است .

وضعیت تولید و فروش ماهانه

شرکت در بهمن ماه موفق به تحقق 1283 میلیارد تومان درآمد شده است. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه 8235 میلیارد تومان فروش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 7046 میلیارد تومان بوده است .

از لحاظ مقداری، شرکت در بهمن ماه 187.379 تن از محصولات خود را فروخته است در ماه گذشته شرکت  25.479 تن فروخته بود از ابتدای سال مالی تا کنون مجموع مقدار فروش شرکت 1094 هزار تن بوده و در مدت مشابه سال گذشته شرکت 1508 هزار تن فروخته است.

نرخ فروش کاتد مس در بهمن ماه کاهش ناچیزی داشته است .

 

گزارش گمرک

نرخ دلاری کاتد مس در دی ماه 4816  بوده است که نسبت به آذر ماه رشد 4 درصدی داشته است .در بهمن ماه 12698 تن صادرات داشته و از ابتدای سال تا آخر دی ماه مقدار وزنی صادرات 67  هزار تن بوده که به نسبت مشابه سال گذشته رشد 116 درصدی داشته است .

7b7928e123.jpg

c5edcb6وزن گمرک.jpg

 

بهای تمام شده

در جدول زیر بهای تمام شده شرکت نشان داده شده است:

70d3cebبهای.jpg

همانطور که مشاهده می کنید سربار تولید و دستمزد مستقیم بیشترین سهم از بهای تمام شده را تشکیل می دهند.

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال مالی  94 مبلغ 45 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است و در سال مالی 95 مبلغ 219 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است در سال مالی 96 سود خود را با افزایش 72 درصدی به 377 ریال رسانده است و  و در شش ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 330 ریال سود به ازای هر سهم و نه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 485 ریال سود به ازای هر سهم محقق گردانید .

 

مفروضات تحلیلی

1. برآورد مقدار فروش طبق مفروضات شرکت

2. فرض نسبت تبدیل سایر مواد به محصول طبق میانگین سال 96 و نه ماهه اول سال 97

3. نرخ کاتد 6500 دلار برای 97 و نرخ کاتد 6700 دلار برای سال 98

4. نرخ سایر محصولات نسبت به نرخ کاتد

6. رشد 30 درصدی سربار نسبت به سال گذشته

7. رشد 20 درصدی هزینه های عمومی، اداری.

8. نرخ ارز 8500 تومان برای باقی مانده سال و برای سال 98 ، 11000 تومان

9. مفروضات محتاطانه در نظر گرفته شده اند .

366ed5etahliliiiii.jpg

همانطور که مشاهده میکنید پیش بینی سود برای سال مالی 97 شرکت 712  ریال می باشد و برای سال مالی 98 شرکت  سود هر سهم با پیش بینی محتاطانه 1106 ریال می باشد .

 

تحلیل حساسیت EPS شرکت در سال 98 به مقدار فروش و نرخ کاتد 

bdf7a58pshsdj.jpg

 

زهرا رجبی

واحد سرمایه گذاری و آموزش