عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) و پیش بینی سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 98

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1398/01/25


 

شركت فولاد کاوه جنوب کیش

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام) در تاریخ 08/07/1385 تحت شماره 7103 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کیش به ثبت رسید. طرح توجیهی فنی و اقتصادی کارخانجات تولید فولاد توسط شرکت به سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان ارائه شده است. این شرکت جز واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس متعلق به بنیاد مستضعفان می باشد.موضوع فعالیت اصلی شرکت، طراحی و تجهیز و بهره برداری از کارخانجات تولیدی محصولات صنایع معدنی و متالوژی و سایر فعالیت های مرتبط از قبیل ساختمانی و راه سازی؛ احداث تاسیسات و راه اندازی کارخانجات ذوب و ریخته گری و احیا و نورد فلزات و صنایع فرآوری مواد معدنی؛ انجام کلیه فعالیت های بازرگانی شامل خرید و فروش، صاردات و واردات ماشین آلات، تجهیزات و قطعات محصولات و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع فلزی که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد.

 

سرمایه و ترکیب سهامداران

bdc25fbsaham.jpg

وضعیت مقداری فروش

در جدول زیر وضعیت مقدار فروش محصولات شرکت به تفکیک فروش داخلی و فروش صادراتی نشان داده شده است:

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال 1395 در مجموع 909 هزارتن از محصولات خود را به فروش رسانده که از این مقدار 65  درصد بصورت داخلی و مابقی بصورت صادراتی به فروش رفته است.

 در سال 1396 مقدار فروش شرکت با 46 درصد افزایش به 1.325 هزارتن رسیده که از این مقدار 35 درصد بصورت داخلی و مابقی بصورت صادراتی به فروش رفته است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 276.349 تن بوده که 16 درصد در بازار داخلی و 84 درصد  به کشورهای دیگر صادر شده است .

در شش ماهه اول سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 567.521 تن بوده که 34 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است و در نتیجه در سه ماهه دوم سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 291.172 تن بوده که 50 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است .

 درنه ماهه اول سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 845.464 تن بوده که 34 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است و درنتیجه در سه ماهه سوم سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 277.943 تن بوده که 34 درصد در بازار داخلی و 66 درصد آن به کشورهای دیگر صادر شده است .

در سال 1397 مقدار فروش شرکت با 7 درصد کاهش به 1.227 هزارتن رسیده که از این مقدار 38 درصد بصورت داخلی و مابقی بصورت صادراتی به فروش رفته است.

 

وضعیت مبلغ فروش

در جدول زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت به تفکیک درآمد کسب شده از بازارهای داخلی و صادراتی نشان داده شده است.

در سال مالی 1395 مبلغ فروش شرکت 890 میلیارد تومان بوده که 55 درصد داخلی و 45 درصد از فروش صادراتی حاصل شده است.

در سال مالی 96 مبلغ فروش شرکت با افزایش 113 درصدی به 1895 میلیارد تومان رسید که 18 درصد داخلی و 82 درصد از فروش صادراتی بدست آمده است .

در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری 471 میلیارد تومان درآمد کسب شده که حدود 11 درصد مربوط به فروش داخلی و 89 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است .

در شش ماهه اول سال مالی 97 مبلغ 1313 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 31 درصد مربوط به فروش داخلی و 69 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است درنتیجه در سه ماهه دوم 783 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 45 درصد مربوط به فروش داخلی و 55 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است .

 در نه ماهه اول سال مالی جاری 2345 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 29 درصد مربوط به فروش داخلی و 79 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است در نتیجه در سه ماهه سوم سال مالی جاری 1032 میلیارد تومان درآمد کسب شده که 27 درصد آن از فروش داخلی و 73 درصد آن از فروش صادراتی حاصل شده است .

وضعیت تولید و فروش ماهانه

شرکت دراسفند ماه موفق به تحقق 350 میلیارد تومان درآمد شده است. مجموع فروش شرکت در سال مالی 97 ، 3208 میلیارد بوده است. این در حالی است که درسال گذشته مجموع فروش شرکت 1930 میلیارد تومان بوده است .

3caf0f8مبلغ فروش ماهانه.jpg

از لحاظ مقداری، شرکت در اسفند ماه 111.508 تن از محصولات خود را فروخته است در بهمن ماه شرکت  54.044 تن فروخته بود در سال مالی 97 مجموع مقدار فروش شرکت 1227 هزار تن بوده و در سال گذشته شرکت 1391 هزار تن فروخته است.

cbe2796مقدار فروش ماهانه.jpg

نرخ فروش شمش بیلت در اسفند ماه نسبت به بهمن رشد 23 درصدی داشته است .

445cfaeنرخ.jpg

بهای تمام شده

در جدول زیر بهای تمام شده شرکت نشان داده شده است:

همانطور که مشاهده می کنید سربار تولید و مواد مستقیم مصرفی بیشترین سهم از بهای تمام شده را تشکیل می دهند.

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال مالی 95 مبلغ 8 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است در سال مالی 96 مبلغ 145 ریال سود ب ازای هر سهم محقق کرده است و در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 48 ریال سود به ازای هر سهم  و در شش ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 183 ریال سود به ازای هر سهم و نه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 453 ریال سود به ازای هر سهم محقق گردانید .

 

مفروضات تحلیلی

1. برآورد مقدار فروش طبق سال 97

2. فرض نسبت تبدیل سایر مواد به محصول طبق روند گذشته

3. نرخ شمش بیلت 400 دلار

4. نرخ گندله 23% نرخ شمش بیلت

5. رشد 25 درصدی سربار و مواد مستقیم نسبت به کارشناسی سال 97

6. رشد 20 درصدی هزینه های عمومی، اداری.

7. نرخ ارز 11000 تومان

همانطور که مشاهده میکنید کارشناسی سود سال 97 مبلغ 613 ریال می باشد و برای سال 98 سود هر سهم با 930 ریال پیش بینی شده است .

 

جدول تحلیل حساسیت Eps با متغیرهای نرخ شمش بیلت و نرخ دلار 

371b9b2حساسیت.jpg

زهرا رجبی

واحد سرمایه گذاری و آموزش