عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/03/25


ورنا
همانطور که در چارت مشاهده می فرمایید این نماد سیکل اصلاحی بلندمدت خود را تکمیل کرده و هر اصلاح ریزی در این محدوده ها فرصت خرید محسوب می شود.خرید هر چه به محدوده 125 نزدیک تر باشد کم ریسک تر می باشد
مقاومت های پیش رو در چارت مشخص شده است
به احتمال قوی سقف کانال بلندمدت خود را امسال خواهد دید

 

مجیدحق پرست