عنـوان تحلیل : گزارش روزانه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1398/03/27


امروز دوشنبه مورخ 98/03/27 بازار سرمایه با 59واحد کاهش به 238.160 واحد رسید. شرکتهای همراه اول و مخابرات ایران بیشترین تاثیر منفی و سهم های فارس ، شبندر ، شخارک ، رمپنا و شبریز بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص کل بورس تهران داشتند. در این بین گروه بانکها ، خودرو ، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی حجم بالایی از بازار را به خود اختصاص دادند.

در گروه بانکی وتجارت و وپاسار حجم بالایی داشتند ، در حالیکه بانک دی صف خرید دیروز خود و بر خلاف آن پست بانک صف فروش دیروز خود را  را ادامه داد. بانکهای تجارت، پاسارگاد و صادرات منفی متعادل بودند.

شرکتهای گروه خودرو تا نیمه ابتدایی بازار منفی متعادل بودند ولی در نیمه دوم بازار با فشار فروش سنگینی مواجه شدند به طوریکه در پایان بازار اغلب شرکتهای خودرویی با صف فروش به کار خود پایان دادند.

در گروه محصولات شیمیایی حجم پترول ، فارس ، تاپیکو بیشترین حجم معاملاتی این گروه بود. شرکتهای متانولی زاگرس و شخارک در پایان به صف خرید نشستند ولی شفن روی صفر تابلو معامله شد. اوره سازها هم متعادل بودند بطوریکه شپدیس و خراسان درصد مثبت ، کرماشا متعادل و شیراز منفی متعادل بود. شگل ، شفارا ، مارون، شیران و شغدیر صف خرید و پترول ، فارس ، پارسان ، پارس ، شلرد و شکربن مثبت متعادل معامله شدند. همچنین شسینا ، شپارس، شلعاب ، شدوص ، شفارس و وپترو در صف فروش به کار خود پایان دادند.

در گروه فلزات اساسی اتفاق خاصی رخ نداد و حجم معاملات شرکتهای این گروه نسبت به روزهای قبل بسیار کم بود و تقریبا تمامی شرکتهای اصلی گروه روی صفر تابلو در حال معامله بودند.

در گروه سیمان سفارس بیشترین حجم معاملات را داشت و در صف خرید معامله میشد. ستران و سیدکو هم با صف فروش با کار خود پایان دادند. سشرق و سدور هم منفی معامله میشد.

صنعت بیمه روز خوبی را سپری کرد و اغلب شرکتهای این صنعت مثبت یا صف خرید بودند. بر خلاف صنعت دارویی که عمده شرکتهای آن در منفی یا صف فروش معامله می شدند. همچنین کلیه شرکتهای صنعت واسطه گری های مالی منفی معامله می شدند.

در صنعت محصولات غذایی هم غبشهر ، غگل، غچین و غدام صف خرید و غفارس مثبت و بقیه گروه منفی یا صف فروش بودند.

 

کارشناسان واحد سرمایه گذاری و آموزش