عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانك سينا (وسينا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/03/28


بانک سینا
همانطور که در چارت ملاحظه می فرمایید این نماد مقاومت بسیار مهمی را شکسته است
اکنون در حال پولبک به آن می باشد و هر منفی و اصلاحی در سهم فرصت خرید می باشد
از جا مانده های گروه بانکی می باشد
ریسک به ریوارد منطقی

 

مجیدحق پرست