عنـوان تحلیل : گزارش روزانه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1398/03/28


 

 

 

 

 

امروز سه شنبه  مورخ 98/03/28 بازار سرمایه با 1012 واحد کاهش به 237.148واحد رسید. این در حالیست که در ابتدای بازار شاخص کل تا 239.122 هم رشد کرد اما در ادامه با کاهش روبرو شد. شرکتهای پتروشیمی خلیج فارس و مخابرات ایران بیشترین تاثیر منفی و سهم های فولاد ، پارسان ، شخارک ، ومعادن و وپاسار بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص کل بورس تهران داشتند. در این بین گروه بانکها ، خودرو ،سرمایه گذاریها ،  محصولات شیمیایی و فلزات اساسی حجم بالایی از بازار را به خود اختصاص دادند.

در گروه بانکی وتجارت و وپاسار حجم بالایی داشتند ، در حالیکه بانک دی صف خرید دیروز خود را  را ادامه داد و وهچنین وپاسار به صف خرید رسید. بانکهای تجارت و صادرات منفی متعادل بودند.

شرکتهای گروه خودرو تا نیمه ابتدایی بازار منفی بودند ولی در نیمه دوم بازار به سمت مثبت حرکت کردند. خساپا در آخر با صف خرید به کار خود پایان داد.

در گروه سرمایه گذاری ها وخارزم  و وآتی بیشترین حجم معاملات را داشتند ، وآتی تا نزدیکی صف خرید پیش رفت .

در گروه محصولات شیمیایی حجم پترول و تاپیکو بیشترین حجم معاملاتی این گروه بود. شرکتهای متانولی شخارک با 5 مثبت به کار خود پایان داد و زاگرس  با مثبت 1 به کار خود پایان داد.ولی شفن روی صفر منفی تابلو معامله شد. اوره سازها منفی بودند بطوریکه شپدیس ، کرماشا و شیراز منفی بودند .

در گروه فلزات اساسی ذوب و فولاد حجم بیشتری داشتند. فولای و فولاژ بیشترین درصد مثبت را داشتند و همچنین فولاژ با صف خرید همراه بود .تقریبا تمامی شرکتهای اصلی گروه ، روی صفر تابلو در حال معامله بودند.

در گروه سیمان سفارس بیشترین حجم معاملات را داشت. ستران هم با صف فروش با کار خود پایان داد. سشرق و سدور هم همچنان منفی معامله میشدند.

در گروه محصولات غذایی هم غشهد، غچین و غدام صف خرید و غبشهر وغگل مثبت و غمارگ  منفی  و غالبر ، غمینو ، غشاذر و غبهنوش صف فروش بودند.

کارشناسان واحد سرمایه گذاری و آموزش