عنـوان تحلیل : گزارش روزانه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1398/04/01


امروز شنبه  مورخ 98/04/01 بازار سرمایه با  1015واحد کاهش به233864    واحد رسید. شرکتهای پتروشیمی خلیج فارس و گروه مپنا بیشترین تاثیر منفی و سهم های شپنا ، همراه بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص کل بورس تهران داشتند. در این بین گروه خودرو ، بانکها ، ماشین آلات و تجهیزات ، محصولات شیمیایی ،  سرمایه گذاریها  و فلزات اساسی حجم بالایی از بازار را به خود اختصاص دادند.

شرکتهای گروه خودرو امروز به جز سایپا منفی بودند .ایران خودرو با 4.88- بیشترین درصد منفی را دراین گروه داشت و سایپا با 2.39 درصد مثبت تنها چراغ سبز را در این گروه نشان می داد .

در گروه بانکی وتجارت و وبصادر حجم بالایی داشتند ، در حالیکه بانک دی صف خرید خود را ادامه داد و وپارس نیز صف خرید داشت. بانکهای تجارت و ووپاسار منفی متعادل بودند .

در گروه ماشین آلات و تجهیزات تپکو و تمبا و لسرما بیشترین حجم را داشتند . تپکو و لسرما صف خرید داشتند .تکنو و تپمپی و تکشا صف فروش بودند.

در گروه محصولات شیمیایی پترول و شپلی دارای بیشترین حجم معاملاتی این گروه بودند. پترول صف فروش خود را جمع و با 3- به کار خود پایان داد.

در گروه سرمایه گذاری ها وساپا ، وآرین  و وآتی بیشترین حجم معاملات را داشتند ، وساپا ، وآتی ، وبیمه و ونیکی بیشترین تاثیر منفی در این صنعت را داشتند و و ارین و وصنعت و بوعلی بیشترین تاثیر مثبت در این صنعت را دارا بودند .

در گروه فلزات اساسی وسدید ،  فولاد و فملی حجم بیشتری داشتند.

در گروه سیمان سفارس بیشترین حجم معاملات را داشت و با درصد 2.18 به کار خو پایان داد.

در گروه استخراج کانه های فلزی تاصیکو و کگهر بیشترین حجم معاملات را داشتند که تاصیکو با منفی کار خود را شروع کرد و با صفر مثبت به کار خود پایان بخشید .

 

 

کارشناسان واحد سرمایه گذاری و آموزش