عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لبنيات‌ پاك‌ (غپاك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/04/02


غپاک
نمودار تعدیل نشده سهم را مشاهده می فرمایید
اصلاح کنونی سهم , پولبک به مقاومت مهمی که شکسته است می باشد
از دید پرایس اکشن تارگت های سهم در چارت مشخص شده است
ریسک به ریوارد سهم منطقی می باشد

مجیدحق پرست