عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خردادماه كارتن‌ ايران‌ (چكارن)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/04


#گزارش_ماهانه_خرداد

#چکارن

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 12 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 11 میلیارد تومان بوده است  با افزایش 7درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 1630 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 1645 تن بوده با کاهش 1درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 9 درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش