عنـوان تحلیل : بررسی عملکردخرداد ماه پارس‌ مينو (غپينو)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/04


#گزارش_ماهانه_خرداد

#غپینو

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 37 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 39میلیارد تومان بوده است  با کاهش 6 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 1940169 کیلوگرم از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 2294260 کیلوگرم بوده با کاهش 15درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 15 درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی/ واحد سرمایه گذاری و آموزش