عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه كاشي‌ تكسرام‌ (كترام)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/04


✅ #گزارش_ماهانه_خرداد

#کترام

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 6 میلیارد تومان بوده است. که نسبت به ماه گذشته که 7 میلیارد تومان بوده است با کاهش 11درصدی همراه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 151518متر مربع از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 191773مترمربع بوده است که با کاهش 21 درصدی همراه شده است.

🔹نرخ فروش محصولات در ماه جاری به طور میانگین نسبت به ماه گذشته با رشد 18درصدی همراه بوده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته کاهش 24 درصدی داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش