عنـوان تحلیل : بررسی عملکردخرداد ماه ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/05


#گزارش_ماهانه_خرداد

#ولساپا

ليزينگ رايان سايپا عملکرد خرداد ماه را منتشر کرده که در این ماه  79 میلیارد تومان درآمد محقق کرده  است که نسبت به ماه گذشته 81 درصد افزایش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش