عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خردادماه پارس‌ سرام‌ (كسرام)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/05


#گزارش_ماهانه_خرداد

#کسرام

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 2 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 1میلیارد تومان بوده است  با افزایش 22 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 589 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 527 تن بوده با افزایش 12 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 2 درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش