عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه سيمان‌ شرق‌ (سشرق)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/05


#گزارش_ماهانه_خرداد

#سشرق

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 23 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته با کاهش 1 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 189464 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 193914 تن بوده با کاهش 2 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 4 درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش