عنـوان تحلیل : پیش بینی وضعیت آتی ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) براساس متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1398/04/05


 

Image result for ‫انبار ماشین ایران خودرو‬‎

لیزینگ رایان سایپا

شرکت لیزینگ رایان سایپا در سال 1376 تاسیس شده است و در سال 1378 به شرکت رایان سایپا تغییر یافته است. همچنین در سال 1383 به شرکت سهامی عام تبدیل شده است. درسال 1387 به شرکت لیزینگ رایان سایپا تغییر نام داده است.

فعالیت اصلی شرکت خرید اموال منقول و غیرمنقول از جمله خودروهای داخلی و خارجی و انتقال و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق روش های عقد اجاره (لیزینگ) و یا فروش اقساطی در در داخل و یا خارج از کشور ، تجهیز منابع مورد نیاز عملیات لیزینگ از طریق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی و غیربانکی داخل و خارج از کشور و استفاده از سایر ابزارهای مجاز در بازار پول و سرمایه است. همچنین شرکت در بخش صدور بیمه نامه های خودروها و کارت هوشمند نیز بصورت فرعی مشغول به فعالیت است.

بررسی اجمالی صورتهای مالی و درآمدها و هزینه های شرکت طی سالهای 1385 تاکنون که بصورت نموداری در زیر ارائه شده است، روند حرکتی رو به رشد درآمدهای عملیاتی شرکت را نشان می دهد.

همچنین با توجه به اطلاعات دریافتی از سایت رسمی بانک مرکزی ج.ا.ا وضعیت تورم و همچنین نرخ سود بانکی سالیانه در نمودار زیر ارائه شده است. در این نمودار دو برهه تاریخی و دو نقطه عطف در روند حرکتی تورم در کشور به چشم می خورد که یکی مربوط به سال 87 و دیگری مربوط به سال 92 است. شایان ذکر است اطلاعات سال 97 تا پایان آبان ماه در دسترس بوده است.

صنعت لیزینگ

در بررسی شرکتهای صنعت لیزینگ، نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها (ازجمله خودرو) به عنوان محرک درآمدهای حاصل از عملیات لیزینگ و نرخ سود بانکی به عنوان مایه اصلی بهای تمام شده خدمات ، مهمترین معیارهای اصلی این صنعت به شمار می آیند.

حاشیه سود

حاشیه سود شرکت را می توان به صورت نسبت سود دریافتی از عملیات لیزینگ به سود بانکی تسهیلات دریافتی توسط شرکت تعریف نمود. در صورت افزایش مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی به مشتریان و نرخ سود بانکی ، حاشیه سود ناخالص شرکت افزایش می یابد.

بخش اول : سالهای 85 تا 92

بررسی وضعیت درآمد حاصل از عملیات لیزینگ طی سالهای مذکور نشان میدهد از سال 85 تا 87 علیرغم رشد تورم ، درآمدهای عملیاتی رشد چندانی نداشته و از حدود 44 میلیارد تومان به محدوده 53 میلیارد تومان رسیده است ولی بعد از آن تاریخ و تا سال 91 که تورم از آن رشد افسار گسیخته به حالت عادی برگشته و رشد کاهشی را نشان می دهد درآمد عملیاتی شرکت از 53 میلیارد تومان رشد بیش از 200% را تجربه کرده و به رقم 162 میلیارد تومانی رسیده است. در همین دوره با توجه به افزایش نرخ سود بانکی که مسبب افزایش بهای تمام شده شرکت می باشد، حاشیه سود خالص و ناخالص شرکت رو به کاهش گذاشته و از حدود 76% به 33% رسیده است.

بخش دوم :  سالهای 92 تا 97

افزایش چشمگیر در تورم سال 87 ، در سال 91 و 92 تکرار شد. در آن دوران افزایش نرخ ارز ، طلا ، قیمت کالاهای اساسی و همچنین خودرو در حافظه جامعه ما ماندگار شد و باعث کاهش قدرت خرید جامعه گردید. با توجه به انحصاری بودن شرکتهای تولیدکننده خودروساز در کشور و کاهش شدید عرضه در این دوران توسط تولیدکنندگان شاهد ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو بودیم. این مسئله باعث شد خریداران خودرو به سمت شرکتهای لیزینگی حرکت کنند. همین مسئله به تکرار اتفاقات سالهای 87 تا 91 منجر شد. فروش شرکت در سال 93 شرکت به 200میلیارد تومان رسید و بعد از آن طی 4 سال به 784 میلیارد تومان افزایش یافت. این رشد 300% در فروش تداعی کننده افزایش تورم دوره قبلی بود. نکته دیگری که در این دوره شاهد بودیم کاهش نرخ تسهیلات بانکی بود. در این دوران دولت تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت به طوریکه در سالهای اخیر نرخ سود بانکی حداکثر به 15% رسیده است. همانطور که در نمودار مشخص شده است، این کاهش نرخ باعث کاهش بهای تمام شده شرکت در صورتهای مالی و افزایش حاشیه سود شرکت شده است.

برآورد وضعیت آتی شرکت

با عنایت به توضیحات بخش اول و تکرار این اتفاقات در بخش دوم که با افزایش نرخ ارز و تورم ناگهانی در نیمه ابتدایی سال 97 مصادف شده است و با لحاظ افزایش تورم در سال 97 ، با فرض ثبات در نرخ سود بانکی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی ، پیش بینی می شود در سالهای آتی این شرکت با روند رو به رشد افزایش فروش مواجه شود و حاشیه سود مناسبی بالاتر از 50% را تجربه نماید. این در حالی است که قیمت سهم در بازار مدت زیادی است که در همین حوالی بوده و رشد قابل توجهی نداشته است و پتانسیل رشد بالایی دارد.

شایان ذکر است این برآورد بر اساس مفروضات مذکور است. همچنین یادآور می شود پیش بینی افزایش فروش شرکت به معنی احتمال رشد قیمت سهم یا سیگنال خرید سهم نیست و تنها پیش بینی از وضعیت آتی شرکت می باشد.   

تهیه شده توسط کارشناسان سرمایه گذاری و آموزش