عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1398/04/10


4fcf558download.jpg

ملی کشت و صنعت و دامپروری زپارس

 

دشت مغان دشتی وسیع و بسیار حاصل خیز است که حدود 30 درصد از آن در ایران و در شمال استان اردبیل و 70 درصد آن در خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد و بوسیله رود ارس از هم جدا شده است . مساحت آن حدود 300 تا 350 هزار هکتار برآورد گردیده است . شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با 400،64 هکتار از زمین های خالصه یا ملی منطقه آغاز بکار نمود .

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :

تهیه و اجرای طرح های مربوط به امور کشاورزی اعم از زراعت ، دامپروی ، پرورش طیور ، آبزیان ، باغداری و تولید محصولات خارج از فصل  گلخانه ای و غیره .

 سهامداران شرکت

 

تحلیل ترازنامه ای

بیش از 18 هزار هکتار زمین حاصلخیز در دشت مغان

ارزش دفتری دارایی های ثابت شرکت در ترازنامه ( 18 هزار هکتار زمین و مجتمع دامداری و ... ) فقط 61 میلیارد تومان ثبت شده در حالی که ارزش روز زمینهای شرکت 2800 میلیارد تومان و ارزش روز کل داراییهای شرکت 3400 میلیارد تومان است و از همین محل شرکت توانایی تجدید ارزیابی دارایی و افزایش سرمایه 10 هزار درصدی دارد .

 

تحلیل  صورت سود و زیان سه سال آینده

 

شرکت در سال مالی 1396 مبلغ 507 ریال سود به ازای هر سهم  و با  رشد 73 درصدی در سال مالی 1397 مبلغ 879 ریال سود به ازای هر سهم ساخته است .

در حال حاضر با توجه به افزایش ارزش بازار شرکت و جلب توجه بازار سرمایه به این شرکت که منجر به ایجاد سوالاتی در ذهن فعالان بازار شده است، شفاف سازی از طرف شرکت اعلام شد که در آن متوسط قیمت اراضی آبی 1200میلیون ریال و متوسط قیمت اراضی دیم 450 میلیون ریال عنوان شد .

در صورت سود و زیان منتشر شده توسط شرکت برخلاف شفاف سازی ، قیمت هر هکتار زمین آبی در دشت مغان 2500 تا 4000 میلیون ریال و زمین دیم 900 تا 1500 میلیون ریال عنوان شده است .