عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه كشت و دام قيام اصفهان (زقيام)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/11


#گزارش_ماهانه_خرداد

#زقیام

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 16میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که حدود 17 میلیارد تومان بوده است  با کاهش 2 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 13773 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 12143 تن بوده که با افزایش 13 درصدی روبروشده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 20درصد کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش